Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 19 grudnia 2013 r. do 13 lutego 2014 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
 2. ZÅ‚ożenie  Å›wiÄ…tecznych życzeÅ„ w czasie  spotkaÅ„ jaseÅ‚kowych we wszystkich naszych szkoÅ‚ach.
 3. Omówienie bieżących spraw podczas spotkania czÅ‚onków Centralnego WodociÄ…gu Å»uÅ‚awskiego
 4. Udział w Koncercie kolęd i pastorałek w Kościele Żuławkach
 5. Omówienie z nauczycielami Wychowania Fizycznego możliwoÅ›ci aplikowania i wdrażania projektów zwiÄ…zanych z wychowaniem fizycznym
 6. Konsultowanie możliwości rozwoju gminy w zakresie ekonomii społecznej
 7. Reprezentowanie Gminy podczas Noworocznego Spotkania Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego
 8. Udział w Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowodworskiego
 9. Konsultowanie Koncepcji zejść na plażę w Stegnie i w Jantarze z przedstawicielami Urzędu Morskiego
 10. Podsumowanie działań wolontariuszy gminy Stegna w ramach Szlachetnej Paczki.
 11. UdziaÅ‚ w konferencji „Region Å»uÅ‚aw: Perspektywy i ograniczenia rozwoju ”Razem Możemy WiÄ™cej” w ElblÄ…gu
 12. Reprezentowanie Gminy podczas konferencji prowadzonej  w ramach projektu „Badanie jakoÅ›ci życia mieszkaÅ„ców”
 13. Omówienie stanu placówek oÅ›wiatowych, funkcjonowania szkóÅ‚ i iloÅ›ci dzieci w Gminie Stegna w ramach Strategii OÅ›wiaty
 14. Spotkanie z WojewodÄ… Pomorskim
 15. Omówienie z DyrektorkÄ… GOK oraz RadÄ… SoÅ‚eckÄ… Mikoszewa  zasad przekazania Centrum AktywnoÅ›ci Lokalnej do zarzÄ…dzania przez Gminny OÅ›rodek Kultury
 16. Udział w losowaniu Organizacji Pożytku Publicznego do przeprowadzenia darmowej kampanii 1%
 17.  WrÄ™czenie pucharów i dyplomów w ramach Turnieju Tenisa StoÅ‚owego. 
 18. Zaplanowanie kolejnych Rund Rowerowych w ramach Bursztynowej Rundy Mierzei 24 maja oraz 13 wrzesień 2014
 19. Konsultowanie z mieszkańcami koncepcji zejść na plażę w Stegnie i w Jantarze
 20. Przekazanie życzeÅ„ podczas noworocznego spotkania KoÅ‚a Emerytów i Rencistów w Stegnie
 21. UdziaÅ‚ w spotkaniu z cyklu „Z ciekawym czÅ‚owiekiem” w Gimnazjum w Mikoszewie
 22. Omówienie dziaÅ‚aÅ„ i wyznaczenie terminu Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu 3-4  sierpieÅ„ 2014
 23. Ustalenie tras i omówienie planów dotyczÄ…cych Pierwszego Biegu PrzeÅ‚ajowego „Jantarowy PrzeÅ‚aj”  - 31 czerwiec 2014
 24. Udział w szkoleniu GOM
 25. Udział w dyskusji publicznej nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Stegna-Centrum
 26. Udział w spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w ramach Konkursu Potraw Karnawałowych.
 27. UdziaÅ‚ w seminarium „Szanse rozwoju Powiatu Nowodworskiego w perspektywie finansowania Unii Europejskiej  2014-2020.
 28. Omówienie przygotowaÅ„ do MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Latawców który odbÄ™dzie siÄ™ 1-6 lipca 2014 na plaży w Mikoszewie
 29. Udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Stegnie
 30. Spotkanie z sekretarzem WOPR w sprawie możliwości zorganizowania dodatkowego strzeżonego kąpieliska na plaży w Jantarze
 31. Reprezentowanie Gminy na konferencji w PÄ™powie woj. wielkopolskie „Szanse w rozwoju wsi”, prezentowanie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania Funduszu Soleckiego  wspólnie z Senatorem Ireneuszem Niewiarowskim oraz Senatorem Marianem PoÅ›lednik
 32. Negocjowanie  w GOM  zÅ‚ożonych fiszek projektowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  na 2014-2020 dla pasa nadmorskiego.
 33. Omówienie  z rybakami  Koncepcji modernizacji zejść na plażę w Stegnie
 34. Spotkanie z dzierżawcą plaży oraz przedstawicielem gdańskiego WOPR w sprawie sezonu letniego 2014.
 35. UdziaÅ‚ w spotkaniu w Pruszczu GdaÅ„skim w sprawie fiszek projektowych zgÅ‚oszonych przez GOM i NORDA do potencjalnego wspóÅ‚finansowania w ramach ZIT/ZPT Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta do którego należymy.
 36. Złożenie wniosku o dofinansowanie na remont budynku socjalnego na boisku w Stegnie
 37. Zakończenie prac budowlanych na przystani żeglarskiej w Rybinie
 38. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
Liczba wyświetleń: 1024