Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KOMUNIKAT KWP GDAŃSK – UWAGA NA OSZUSTÓW !!! Drukuj Stworz PDF

- Babciu, pilnie potrzebuję pieniędzy… - taki telefon może odebrać każdy z nas, nie zdając sobie sprawy, że może mieć do czynienia z przestępcą. Oszuści działający metodą „na wnuczka” wprowadzają swoje ofiary w błąd, podając się za członka rodziny, prowadzą rozmowę w taki sposób, że potencjalna ofiara sama „zgaduje”, że rozmawia z kimś z rodziny - wnuczkiem, bratankiem, siostrzenicą.  Policjanci zatrzymują oszustów, lecz w ich miejsce pojawiają się kolejni, którzy modyfikują swoje metody działania. W ostatnim czasie podają się nawet za policjantów. Pamiętajmy w takich przypadkach natychmiast kontaktujmy się z Policją.

 

Sprawcy posÅ‚ugujÄ…cy siÄ™ metodÄ… „na wnuczka” czÄ™sto dziaÅ‚ajÄ… w zorganizowanych grupach - w celu osiÄ…gniÄ™cia korzyÅ›ci majÄ…tkowych wprowadzajÄ… osoby pokrzywdzone w bÅ‚Ä…d co do swojej tożsamoÅ›ci, podajÄ…c siÄ™ za bliskiego czÅ‚onka rodziny: wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrzeÅ„ca, synowÄ… lub podajÄ…c siÄ™ za czÅ‚onka rodziny znajomych, sÄ…siadów, przyjacióÅ‚. Ostatnio przestÄ™pcy podajÄ… siÄ™ nawet za policjantów aby uwiarygodnić swoje zamiary. 

 

Najpierw typujÄ… swoje potencjalne ofiary – najczęściej wybierajÄ… osoby starsze, mieszkajÄ…ce samotnie w dużych miastach. WykorzystujÄ… gÅ‚ównie dane zawarte w książkach telefonicznych, wyszukujÄ…c imiona, które rzadko wystÄ™pujÄ… wspóÅ‚czeÅ›nie.  NastÄ™pnie dzwoniÄ… do tych osób i w czasie rozmowy, wzbudzajÄ…c przekonanie, że sÄ… ich krewnymi czy znajomymi, proszÄ… o pilne pożyczenie pieniÄ™dzy na różnego rodzaju cel. Po kilku minutach kolejny telefon – to mężczyzna, który podaje siÄ™ za policjanta i potwierdza caÅ‚e zdarzenie.
Jest to oczywiÅ›cie kÅ‚amstwo, które ma uwiarygodnić dziaÅ‚anie oszustów.

 

Pamiętajmy! Policja tak nie działa! Policjanci w takich przypadkach nie kontaktują się telefonicznie. Gdy dzwoni do nas osoba podająca się za funkcjonariusza natychmiast skontaktujmy się z Policją dzwoniąc na bezpłatny numer 112 czy 997 bądź kontaktując się z najbliższą jednostką Policji.

 

Tylko natychmiastowe powiadomienie Policji daje duże możliwoÅ›ci szybkiego zatrzymania sprawcy. 

 

Ostatnio w Gdyni, dziÄ™ki temu , że pokrzywdzony szybko zorientowaÅ‚ siÄ™, że padÅ‚ ofiarÄ… oszustów i natychmiast powiadomiÅ‚ PolicjÄ™, troje sprawców, mimo iż telefonowali z Warszawy, zostaÅ‚o zatrzymanych i aresztowanych.

Liczba wyświetleń: 791