Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ostrzeżenie dla mieszkańców..... Drukuj Stworz PDF

W naszej Gminie pojawili się oszuści, którzy wyłudzają pieniądze tzw. "metodą na wnuczka"

Bardzo proszę ostrzeżmy naszych bliskich i nie dajmy się oszukiwać!!!
Zgłaszajmy na Policje takie sytuacje !!!!!
telefon : 112 lub 997

http://www.nowydworgdanski.policja.gov.pl/serwis.php

 

- Babciu, pilnie potrzebujÄ™ pieniÄ™dzy… - taki telefon może odebrać każdy z nas, nie zdajÄ…c sobie sprawy, że może mieć do czynienia z przestÄ™pcÄ…. OszuÅ›ci dziaÅ‚ajÄ…cy metodÄ… „na wnuczka” wprowadzajÄ… swoje ofiary w bÅ‚Ä…d, podajÄ…c siÄ™ za czÅ‚onka rodziny, prowadzÄ… rozmowÄ™ w taki sposób, że potencjalna ofiara sama „zgaduje”, że rozmawia z kimÅ› z rodziny - wnuczkiem, bratankiem, siostrzenicÄ….  Policjanci zatrzymujÄ… oszustów, lecz w ich miejsce pojawiajÄ… siÄ™ kolejni, którzy modyfikujÄ… swoje metody dziaÅ‚ania. W ostatnim czasie podajÄ… siÄ™ nawet za policjantów. PamiÄ™tajmy w takich przypadkach natychmiast kontaktujmy siÄ™ z PolicjÄ….

Sprawcy posÅ‚ugujÄ…cy siÄ™ metodÄ… „na wnuczka” czÄ™sto dziaÅ‚ajÄ… w zorganizowanych grupach - w celu osiÄ…gniÄ™cia korzyÅ›ci majÄ…tkowych wprowadzajÄ… osoby pokrzywdzone w bÅ‚Ä…d co do swojej tożsamoÅ›ci, podajÄ…c siÄ™ za bliskiego czÅ‚onka rodziny: wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrzeÅ„ca, synowÄ… lub podajÄ…c siÄ™ za czÅ‚onka rodziny znajomych, sÄ…siadów, przyjacióÅ‚. Ostatnio przestÄ™pcy podajÄ… siÄ™ nawet za policjantów aby uwiarygodnić swoje zamiary. 

Najpierw typujÄ… swoje potencjalne ofiary – najczęściej wybierajÄ… osoby starsze, mieszkajÄ…ce samotnie w dużych miastach. WykorzystujÄ… gÅ‚ównie dane zawarte w książkach telefonicznych, wyszukujÄ…c imiona, które rzadko wystÄ™pujÄ… wspóÅ‚czeÅ›nie.  NastÄ™pnie dzwoniÄ… do tych osób i w czasie rozmowy, wzbudzajÄ…c przekonanie, że sÄ… ich krewnymi czy znajomymi, proszÄ… o pilne pożyczenie pieniÄ™dzy na różnego rodzaju cel. Po kilku minutach kolejny telefon – to mężczyzna, który podaje siÄ™ za policjanta i potwierdza caÅ‚e zdarzenie.
Jest to oczywiÅ›cie kÅ‚amstwo, które ma uwiarygodnić dziaÅ‚anie oszustów.

Pamiętajmy! Policja tak nie działa! Policjanci w takich przypadkach nie kontaktują się telefonicznie. Gdy dzwoni do nas osoba podająca się za funkcjonariusza natychmiast skontaktujmy się z Policją dzwoniąc na bezpłatny numer 112 czy 997 bądź kontaktując się z najbliższą jednostką Policji.

Tylko natychmiastowe powiadomienie Policji daje duże możliwoÅ›ci szybkiego zatrzymania sprawcy. 

Ostatnio w Gdyni, dziÄ™ki temu , że pokrzywdzony szybko zorientowaÅ‚ siÄ™, że padÅ‚ ofiarÄ… oszustów i natychmiast powiadomiÅ‚ PolicjÄ™, troje sprawców, mimo iż telefonowali z Warszawy, zostaÅ‚o zatrzymanych i aresztowanych.


Liczba wyświetleń: 1101