Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

w sprawie konsultacji spoÅ‚ecznych aktualizacji projektu „Programu Ochrony Åšrodowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016 z uwzglÄ™dnieniem perspektywy na lata   2017 – 2020” wraz z „PrognozÄ… oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko projektu Programu Ochrony Åšrodowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016  z perspektywÄ…  do roku  2020". 

 

Na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Å›rodowiska (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) Wójt Gminy Stegna informujÄ™  o rozpoczÄ™ciu konsultacji spoÅ‚ecznych: - aktualizacji projektu „Programu Ochrony Åšrodowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016 z uwzglÄ™dnieniem perspektywy na lata 2017 – 2020” wraz z „PrognozÄ… oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko projektu Programu Ochrony Åšrodowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016  z perspektywÄ… do roku  2020".

 

 Wszyscy zainteresowani majÄ… możliwość zapoznania siÄ™ z treÅ›ciÄ… powyższych dokumentów w tut. UrzÄ™dzie Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna, pokój nr 7, w godzinach pracy UrzÄ™du tj. od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku od.7.00 do 15.00, w czwartki od 7.00 do 16.00 oraz w piÄ…tki od 7.00 do 14.00, na stronie internetowej UrzÄ™du Gminy Stegna www.stegna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można skÅ‚adać w  nieprzekraczalnym  terminie tj. od dnia 19.03.2014 r. do dnia 10.04.2014 r. w nastÄ™pujÄ…cy sposób : 

  • w formie pisemnej na adres UrzÄ™du Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34,  82-103 Stegna,
  • za pomocÄ… Å›rodków komunikacji elektronicznej: [email protected]
  • ustnie do protokoÅ‚u – osobiÅ›cie w siedzibie UrzÄ™du Gminy Stegna pok. Nr 7

 

Organem wÅ‚aÅ›ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stegna.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)  uwagi lub wnioski zÅ‚ożone po upÅ‚ywie terminu pozostawia siÄ™ bez rozpoznania.

 

Uwagi i wnioski wniesione po dniu 10 kwietnia 2014 roku  pozostanÄ… bez rozpatrzenia. 

 

 


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Prognoza 2014-03-21 13:17:51 admin admin
załącznik Program 2014-03-21 13:17:18 admin admin
Liczba wyświetleń: 1140