Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs na Najlepiej Działającą Organizację Pozarządową Powiatu Nowodworskiego. Drukuj Stworz PDF

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowodworskiego we współpracy z samorządami powiatu nowodworskiego ogłasza Konkurs na Najlepiej Działającą Organizację Pozarządową Powiatu Nowodworskiego.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz społeczności lokalnej powiatu nowodworskiego.(Stowarzyszenia, Fundacje, Kluby Sportowe, Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Związki Emerytów, Koła Wędkarskie itp.)

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie się organizacji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie ROP www.ropndg.pl oraz przedstawienie 3 rekomendacji wraz z uzasadnieniem i złożenie dokumentów do Urzędu Gminy lub Miasta odpowiedniego dla siedziby organizacji w terminie do 7 kwietnia.

W wyniku obrad komisji, w skład których wejdą członkowie samorządu lub ich przedstawiciele oraz członkowie nowodworskiej i pomorskiej Rady NGO, zostanie wyłoniona najpierw najlepsza organizacja w każdej gminie, a następnie, spośród wszystkich zgłoszeń  - najlepsza organizacja w powiecie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 maja w nowodworskim ŻOKu, podczas Powiatowej Gali Organizacji Pozarządowych.  Na szczeblu gminnym najlepsza organizacja zostanie nagrodzona przez Wójta lub Burmistrza nagrodą w formie bonu zakupowego o wartości 500zł, a na szczeblu powiatowym Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowodworskiego nagrodzi najlepiej działającą organizację pozarządową bonem o wartości 1000zł oraz pamiątkową statuetką.

Każda zgłaszająca się do konkursu organizacja lub grupa nieformalna ma możliwość wskazania przedsiębiorstw, które są pomocne, przyjazne jej działalności i mieszkańcom. Ze zgłoszonych propozycji wybrana zostanie Firma najbardziej przyjazna społeczności lokalnej, która zostanie uhonorowana przez Radę nagrodą specjalną.

 

KALENDARIUM

Konkursu na Najlepiej Działającą

Organizację Pozarządową Powiatu Nowodworskiego (edycja 2013)

 

 

ETAP KONKURSU

DATA

Ogłoszenie konkursu

24 marca 2014

Zgłoszenia do konkursu

25 marca - 7 kwietnia 2014

Posiedzenia Komisji Samorządowych

8 – 25 kwietnia 2014

Posiedzenie Kapituły

26 kwietnia – 6 maja 2014

Gala Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowodworskiego

7 maja 2014

Ogłoszenie wyników konkursu na stronach ROP i samorządów

8 maja 2014

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik plakat 2014-03-25 07:58:16
załącznik zasady konkursu 2014-03-25 07:57:38
załącznik formularz zgłoszeniowy 2014-03-25 07:57:02
Liczba wyświetleń: 791