Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Projekt "Zadbaj o swoją przyszłość" Drukuj Stworz PDF

Stowarzyszenie B-4 realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt "Zadbaj o swoją przyszłość" dla osób zagrożonych na rynku pracy. Projekt wspólfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", Działania8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"Prirytet VIII. "Regionalne kadry gospodarki" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje o projekcie:

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych z pracy tj. osób, któreutraciły pracę (praca na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższymniż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu oraz jednocześnie zaliczją się do grupy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Projekt skierowany jest także do ośób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawcę przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, posiadającego jednostkę organizacyjną na tereniewojewództwa pomorskiego.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystac z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia:

 

Scieżka Aktywizacja zawodowa (ścieżka A):

 • poradnictwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenie motywacyjne i szkolenia według potrzeb uczestnika w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych wraz z dodatkiem szkoleniowym
 • płatne 6-miesięczne staże zawodowe

Scieżka Biznes (ścieżka B):

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • szkolenie motywacyjne i szkolenie biznesowe, w tym warsztaty z zakresu tworzenia biznesplanu
 • możliwość otrzymania dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej do 40 000 zł
 • finansowe wsparcie pomostowe do wysokości 1600 zł/mc przez 6 lub 12 miesięcy
 • wsparcie doradcze (doradztwo strategiczne, finansowe, prawne)

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie  www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl

Osoby zainteresowane projektem mogą również uzyskać dodatkowe informacje:

 • w Biurze Stowarzyszenia B-4, Które zlokalizowane jest w w Gdańsku przy ul.Konrada Leczkowa 1 na 1 piętrze
 • telefonicznie pod nr tel. (+48) 502 741 715
 • pod adresem e-mail: zsp-pomorskie@b4.org.pl
Liczba wyświetleń: 784