Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Projekt "Zadbaj o swoją przyszłość" Drukuj Stworz PDF

Stowarzyszenie B-4 realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt "Zadbaj o swoją przyszłość" dla osób zagrożonych na rynku pracy. Projekt wspólfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", Działania8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"Prirytet VIII. "Regionalne kadry gospodarki" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje o projekcie:

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych z pracy tj. osób, któreutraciÅ‚y pracÄ™ (praca na podstawie umowy o pracÄ™ lub umowy cywilno-prawnej) z przyczyn dotyczÄ…cych zakÅ‚adu pracy w okresie nie dÅ‚uższymniż 6 miesiÄ™cy przed dniem przystÄ…pienia do Projektu oraz jednoczeÅ›nie zaliczjÄ… siÄ™ do grupy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Projekt skierowany jest także do oÅ›ób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawcÄ™ przechodzÄ…cego procesy restrukturyzacyjne, posiadajÄ…cego jednostkÄ™ organizacyjnÄ… na tereniewojewództwa pomorskiego.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystac z jednej, wybranej ścieżki i związanych z nią form wsparcia:

 

Scieżka Aktywizacja zawodowa (ścieżka A):

 • poradnictwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne
 • poÅ›rednictwo pracy
 • szkolenie motywacyjne i szkolenia wedÅ‚ug potrzeb uczestnika w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych wraz z dodatkiem szkoleniowym
 • pÅ‚atne 6-miesiÄ™czne staże zawodowe

Scieżka Biznes (ścieżka B):

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • szkolenie motywacyjne i szkolenie biznesowe, w tym warsztaty z zakresu tworzenia biznesplanu
 • możliwość otrzymania dotacji na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej do 40 000 zÅ‚
 • finansowe wsparcie pomostowe do wysokoÅ›ci 1600 zÅ‚/mc przez 6 lub 12 miesiÄ™cy
 • wsparcie doradcze (doradztwo strategiczne, finansowe, prawne)

Wszystkie informacje na temat projektu dostÄ™pne sÄ… na stronie  www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl

Osoby zainteresowane projektem mogÄ… również uzyskać dodatkowe informacje:

 • w Biurze Stowarzyszenia B-4, Które zlokalizowane jest w w GdaÅ„sku przy ul.Konrada Leczkowa 1 na 1 piÄ™trze
 • telefonicznie pod nr tel. (+48) 502 741 715
 • pod adresem e-mail: [email protected]
Liczba wyświetleń: 909