Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Powołanie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Kadencja 2014-2016 Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym informuję, iż uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 279/336/14 z dn. 18 marca br. określony został tryb powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która stanowi dla Marszałka Województwa organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 roku.
           

Rada, powoływana przez Marszałka na wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych, składa się z 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciela Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz 6 przedstawicieli Marszałka Województwa Pomorskiego. Kadencja Rady trwa dwa lata od dnia jej powołania.       

W związku z wnioskiem organizacji pozarządowych o powołanie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jaki wpłynął do Marszałka w dn. 14 marca br., rozpoczyna się procedura naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów na członków Rady. 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z pośbą do zgłaszania kandydatów zgodnie z instrukcją zawartą w zaproszeniu.

Informacje dostępne są również na stronie www.urzad.pomorskie.eu w dziale „Ogłoszenia, komunikaty”, w BIP oraz na stronie www.pomorskie.ngo.pl 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z powołaniem Rady proszę o kontakt bezpośrednio ze mną lub z Panią Natalią Meszko, tel. (58) 32 68 567, email: n.meszko@pomorskie.eu

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik zał. nr 3 do trybu 2014-03-27 12:36:27
załącznik Zał. nr 2 do Trybu... 2014-03-27 12:36:05
załącznik zał. nr 1 do Trybu... 2014-03-27 12:35:43
załącznik zał. nr 2 do uchwały 2014-03-27 12:35:13
załącznik zał. nr 1 do uchwały 2014-03-27 12:34:53
załącznik uchwała 2014-03-27 12:34:32
załącznik zaproszenie do zgłaszania kandydatów 2014-03-27 12:34:19
Liczba wyświetleń: 919