Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nadzwyczajne zebranie wiejskie wsi Żuławki Drukuj Stworz PDF

Jako sołtys wsi Żuławki na podstawie paragrafu 8 ust. 2 statutu sołectwa Żuławki chciałbym zaprosić Państwa na nadzwyczajne zebranie wiejskie wsi Żuławki. Tematem zebrania będzie:

  • WyjaÅ›nienie wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zanych ze sprawami korzyÅ›ci ekonomicznych, wpÅ‚ywu na zdrowie i komfort życia mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa Å»uÅ‚awki oraz utrudnieÅ„ i wad przedsiÄ™wziÄ™cia pod nazwÄ… " Wiatraki Nowa Holandia".

Ponieważ temat wywoÅ‚aÅ‚ olbrzymie zainteresowanie spoÅ‚eczne uważam, że mimo poważnego zaawansowania prac planistycznych, opinii spoÅ‚ecznej należy siÄ™ odpowiednia szczegóÅ‚owa informacja przekraczajÄ…ca informacjÄ™ zawartÄ… w projekcie miejscowego planu zagospodarowania " Wiatraki Nowa Holandia". Szczególnie jesteÅ›my zainteresowani wpÅ‚ywem uchwalonego planu na zdrowie, Å›rodowisko oraz komfort życia. Przedmiotem spotkania ma być także omówienie spraw z możliwoÅ›ciÄ… otrzymania od gminy odszkodowaÅ„, za zmniejszenie wartoÅ›ci posiadanych nieruchomoÅ›ci w najbliższym otoczeniu projektu planu.

 

Spotkanie odbędzie się w świetlicy sołectwa Żuławki dnia 4 kwietnia o godz. 18:00.

Serdecznie zapraszam.

 

Sołtys wsi Żuławki
Dawid JarmuÅ‚ 

 

 

Liczba wyświetleń: 1369