Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wizyta studyjna Szkoły Liderów w Gmnie Stegna Drukuj Stworz PDF

W dniach 3-5 kwietnia w Gminie Stegna gościli absolwenci i słuchacze Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uczestnicząc w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Wójt Jolantę Kwiatkowską.

Pod hasÅ‚em "Wspólnie tworzymy samorzÄ…d", uczestnicy zapoznawali siÄ™ z instytucjami zwiÄ…zanymi z UrzÄ™dem Gminy, a także osobami wspóÅ‚pracujÄ…cymi z samorzÄ…dem na co dzieÅ„.
W programie wizyty studyjnej znalazÅ‚y siÄ™: poÅ‚Ä…czone instytucje GOK i Biblioteki Gminnej, Å›wietlica Å›rodowiskowa w Å»uÅ‚awkach, UrzÄ…d Gminy, Centrum AktywnoÅ›ci Lokalnej w Mikoszewie, Å›wietlica i siedziba OSP w Jantarze. Uczestnicy spotkali siÄ™ z urzÄ™dnikami, soÅ‚tysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarzÄ…dowych i placówek oÅ›wiatowych w naszej gminie. Zwiedzali także wyjÄ…tkowe miejsca: plaże w Jantarze i Mikoszewie, Å›luzÄ™ GdaÅ„skÄ… GÅ‚owÄ™, drewnianÄ… dzwonnicÄ™ w Mikoszewie, przystaÅ„ w Rybinie, przeprawÄ™ promowÄ…, plac zabaw w Junoszynie.

Liczba wyświetleń: 969