Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

WIECZÓR POLSKIEJ MUZYKI PATRIOTYCZNEJ I FILMOWEJ - relacja ze spotkania Drukuj Stworz PDF

Wczoraj w Å›wietlicy Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie, odbyÅ‚ siÄ™ Koncert Muzyki Patriotycznej i Filmowej. W naszych murach goÅ›ciÅ‚ wyjÄ…tkowy artysta - pan Marcin Dominik GÅ‚uch - pianista i kompozytor. Podczas spotkania zaprezentowaÅ‚ nastÄ™pujÄ…cy repertuar: 

  • F. Chopin 4 Mazurki op.24, 3 Walce op.34, 2 Nocturny op.37
  • S. Moniuszko 3 Walce
  • A. WroÅ„ski Lutnia Polska (zbiór melodii patriotycznych i religijnych)
  • X. Scharwenka 6 Momentów Muzycznych na fortepian solo op.43
  • I.J.Paderewski Elegia op.4, PieÅ›ni podróżnych op.8
  • A.Tansman Rapsodia Polska, Visit in Israel-Suita
  • W.Kilar Polonez z filmu " Pan Tadeusz "
  • W.GÅ‚uch Muzyka z filmu " Spokojne lata ", " Å»ycie Kamila Kuranta "
  • M.D.GÅ‚uch Tryptyk nicejski

Spotkanie odbyÅ‚o siÄ™ w miÅ‚ej i ciepÅ‚ej atmosferze. Pan Marcin Dominik GÅ‚uch opowiadaÅ‚ niezwykle ciekawie o życiu i twórczoÅ›ci naszych wybitnych muzyków, których utwory prezentowaÅ‚. Koncert byÅ‚ bardzo nastrojowy. Mamy nadziejÄ™, że dziÄ™ki spotkaniu, zwiÄ™kszy siÄ™ grono miÅ‚oÅ›ników muzyki fortepianowej w Gminie Stegna.


Dla dociekliwych, więcej informacji o naszym gościu:

Marcin Dominik GÅ‚uch, pianista, dyrygent, antropolog kultury i kompozytor; ur. w Warszawie. StudiowaÅ‚ w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie - dyrygenturÄ™ chóralnÄ… u Antoniego SzaliÅ„skiego, kameralistykÄ™ fortepianowÄ… u Krystyny Makowskiej -Ławrynowicz oraz kompozycjÄ™ pod kierunkiem Romualda Twardowskiego. SwojÄ… pracÄ™ magisterskÄ… pt. Obecność polskiej kultury muzycznej w Göteborgu na przykÅ‚adzie Filharmonii - napisaÅ‚ i obroniÅ‚ z wynikiem celujÄ…cym w czerwcu 1997 roku. Od 1997 roku byÅ‚ zatrudniony jako pianista w Performing Arts School “Dansforum” w Göteborgu w Szwecji, gdzie ponadto wspóÅ‚pracowaÅ‚ z Festiwalem Naukowym, Festiwalem Filmowym, WyższÄ… SzkoÅ‚Ä… MuzycznÄ… i artystami: Piotrem SkaÅ‚ubÄ…, Janem Englertem, Piotrem Janowskim, Grantem Martyrosianem, Dawidem Dorelem Ambrusem, MaÅ‚gorzatÄ… Gucewicz - Boublej, Birgitt i Ellen Finnilä oraz choreografami: LiÄ… Schubert, Vaclavem Havlikiem, MarianÄ… Dascalu i Ran Hamilton. W 2002 roku jego balet "Wspomnienia z ogrodu" miaÅ‚ swojÄ… premierÄ™ w Teatrze Tir Na Nog w Göteborgu. W latach 2002-2007 wspóÅ‚pracowaÅ‚ z Instytutem Polskim w Sztokholmie, Rzymie i Pradze, Szwedzkim KoÅ›cioÅ‚em Protestanckim w Berlinie, w Nicei, Paryżu i Palmie na Majorce. W sezonie artystycznym 2006-2007 byÅ‚ goÅ›cinnym pianistÄ… i chórmistrzem Teatru Muzycznego "Rampa" na Targówku w Warszawie, gdzie przygotowywaÅ‚ przedstawienie Brat Naszego Boga z muzykÄ… Z.Koniecznego. Marcin Dominik GÅ‚uch byÅ‚ ponadto pianistÄ… Baletu Monte Carlo w Monako. Z kompaniÄ… tÄ… prezentowaÅ‚ siÄ™ miÄ™dzy innymi w takich miejscach jak: Shangai Grand Theatre Arts Center, Pekin Tiangiao Theatre - Chiny, Auditorium de Dijon, Grand Theatre Massenet St. Etienne, Auditorium Merignac Bordeaux - Francja, Teatro dela Maestranza - Sevilla, Forum Grimaldi - Monako, Ludwigsburg Schlossfestpiele 2005- Niemcy, Cankarjev Domw Lubljanie - Slowenia, 32 Festival Internacional Cervantino w Guanajuato - Meksyk oraz w Detroit Opera Housei Mahalia Jackson Theater for the Performing Arts w Nowym Orleanie - USA. PomiÄ™dzy 2007 i 2009 roku w polskich szkoÅ‚ach muzycznych I i II stopnia przeprowadziÅ‚ klasy mistrzowskie dla mÅ‚odych pianistów poÅ›wiÄ™cone "Pracy nad dźwiÄ™kiem, frazÄ… i zdaniem muzycznym i wpÅ‚ywem tej pracy na rozwój wyobraźni muzycznej dziecka". ZajÄ™cia te odbywaÅ‚y siÄ™ miÄ™dzy innymi w: ÅšwinoujÅ›ciu, Koszalinie, Starogardzie GdaÅ„skim, Giżycku, Gubinie, Szprotawie, Jarocinie, Kole, Wolsztynie, WÄ…growcu, BiÅ‚goraju, Skierniewicach, Radomsku, KroÅ›nie, Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Kolbuszowej, Lubinie, Jeleniej Górze, GÅ‚ogowie, GÅ‚ubczycach, KÄ™dzierzynie Koźlu, Krapkowicach, Strzelcach Opolskich, Bielsku BiaÅ‚ej, Olkuszu, Zakopanym, Gorlicach, Radziejowie, WoÅ‚ominie i Rudzie ÅšlÄ…skiej. W 2008 roku przewodniczyÅ‚ pracami jury Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego dla dzieci i mÅ‚odzieży imienia J. GarÅ›ci w Stalowej Woli. Od sezonu artystycznego 2008/2009 wspóÅ‚pracuje goÅ›cinnie z duÅ„skim wydawnictwem Samfundet w Kopenhadze (www.samfundet.dk) oraz szwedzkim wydawnictwem (www. gehrmans.se) jako goÅ›cinny pianista. Od sierpnia 2009 roku rozpoczÄ…Å‚ podobnÄ… wspóÅ‚pracÄ™ z Fennica Gehrmans w Helsinkach (www.fennicagehrman.fi). Od 2002 roku czynnie propaguje polskÄ… muzykÄ™ fortepianowÄ… wystÄ™pujÄ…c dla StowarzyszeÅ„ Polonijnych w Europie. Jego prezentacji można byÅ‚o sÅ‚uchać w: Stowarzyszeniu "Polonica" w Aix-en-Provence, Stowarzyszeniu Polsko-Niemieckim w Bremie (otwarcie wystawy poÅ›wiÄ™conej pamiÄ™ci Artura Rubinsteina), Towarzystwie Polsko-Niemieckim w Schlezwigu (koncert z okazji 5 rocznicy przyjÄ™cia Polski do UniiEuropejskiej), Towarzystwie Polsko-WÅ‚oskim w Modenie, Towarzystwie Polsko-DuÅ„skim w Esbjergu i Aalborguoraz Towarzystwie Polsko-WÄ™gierskim w Dunajvaros. W 2008 roku wystÄ…piÅ‚ wraz ze Å›piewakiem Marcinem Bronikowskim w Ambasadzie RP w Londynie. Marcin Dominik GÅ‚uch jest również autorem wielu publikacji naukowych poÅ›wiÄ™conych antropologii polskiejkultury muzycznej w Szwecji. Prace te dnaleźć można m. in. w Bibliotece Instytutu Polskiego w Londynie oraz Królewskiej Bibliotece w Sztokholmie.

logo

Liczba wyświetleń: 1320