Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Startuje konkurs Piękna Wieś Pomorska 2014 Drukuj Stworz PDF

Rozpoczyna się już 21. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska 2014. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach – Wieś i Zagroda w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 15 maja 2014 r.

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2014 są:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Współorganizatorami są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki. Konkurs, zgodnie z założeniami Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2015, przyczyni się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń należy składać do 15 maja 2014 r.

Oceny dokonują komisje:
gminne – powołane przez wójta, burmistrza gminy, które do 15 czerwca 2014 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 15 lipca 2014 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 15 września 2014 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędą się nie później niż 31 października 2014 r.
Regulamin konkursu>> Tutaj

Karta zgłoszenia>> Tutaj

Kryteria oceny >> Tutaj

Liczba wyświetleń: 793