Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zebranie Wiejskie Sołectwa Drewnica Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo,

Jako soÅ‚tys wsi Drewnica na podstawie § 8 ust. 2 statutu soÅ‚ectwa Drewnica chciaÅ‚abym zaprosić PaÅ„stwa na nadzwyczajne zebranie wiejskie wsi Drewnica.

Tematem zebrania będzie:

WyjaÅ›nienie wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zanych ze sprawami korzyÅ›ci ekonomicznych, wpÅ‚ywu na zdrowie i komfort życia mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa Drewnica oraz utrudnieÅ„ i wad przedsiÄ™wziÄ™cia pod nazwÄ… "Wiatraki Nowa Holandia".

Ponieważ temat wywoÅ‚aÅ‚ olbrzymie zainteresowanie spoÅ‚eczne, uważamy, że mimo poważnego zaawansowania prac planistycznych, opinii spoÅ‚ecznej należy siÄ™ odpowiednia szczegóÅ‚owa informacja przekraczajÄ…ca informacjÄ™ zawartÄ… w projekcie miejscowego planu zagospodarowania "Wiatraki Nowa Holandia".

Szczególnie jesteÅ›my zainteresowani wpÅ‚ywem uchwalonego planu na zdrowie, Å›rodowisko oraz komfort życia. Przedmiotem spotkania ma być także omówienie spraw z możliwoÅ›ciÄ… otrzymania od gminy odszkodowaÅ„ za zmniejszenie wartoÅ›ci posiadanych nieruchomoÅ›ci w najbliższym otoczeniu projektu planu.

Spotkanie odbędzie się w Szkole w Drewnicy dnia 23 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00

Serdecznie zapraszam

Sołtys wsi Drewnica (-) Mirosława Arcabowicz

Liczba wyświetleń: 1204