Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Egzamin gimnazjalny Drukuj Stworz PDF


Blisko 380 tys. uczniów III klas gimnazjów w caÅ‚ym kraju przystÄ…piÅ‚o w Å›rodÄ™ 23 kwietnia po godzinie 9 do egzaminu, który miaÅ‚ sprawdzić ich wiedzÄ™ humanistycznÄ….

Byli wÅ›ród nich także gimnzajliÅ›ci z gminy Stegna, którzy pisali egzamin w trzech szkoÅ‚ach naszej gminy: w Mikoszewie, Tujsku oraz w Stegnie. Przed wejÅ›ciem na sale egzaminacyjne uczniowie nie byli bardzo zestresowani, chociaż niektórzy obawiajÄ… siÄ™ matematyki.

Egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie będą pisać w czwartek, a w piątek - test z języka obcego.

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie najpierw dostali zadania z historii i wiedzy o spoÅ‚eczeÅ„stwie. Na rozwiÄ…zanie zadaÅ„ uczniowie mieli 60 minut. NastÄ™pnie od godziny 11 przystÄ…pili do rozwiÄ…zywania bloku zadaÅ„ z jÄ™zyka polskiego. Ta część egzaminu trwaÅ‚a 90 minut. 

Czwartkowy egzamin też bÄ™dzie skÅ‚adaÅ‚ siÄ™ z dwóch bloków. W pierwszym znajdÄ… siÄ™ zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku bÄ™dÄ… zadania z matematyki. W piÄ…tek egzamin z jÄ™zyka obcego przeprowadzany bÄ™dzie na dwóch poziomach: obowiÄ…zkowym dla wszystkich gimnazjalistów i rozszerzonym dla tych uczniów, którzy w gimnazjum kontynuujÄ… naukÄ™ wybranego jÄ™zyka obcego rozpoczÄ™tÄ… w szkole podstawowej.

W piÄ…tek egzamin z jÄ™zyka obcego przeprowadzany bÄ™dzie na dwóch poziomach. Najpierw bÄ™dzie test na poziomie podstawowym. Na rozwiÄ…zanie zadaÅ„ uczniowie bÄ™dÄ… mieli 60minut. Po godzinnej przerwie gimnazjaliÅ›ci przystÄ…piÄ… do testu na poziomie rozszerzonym. Potrwa on 60 minut. Egzamin bÄ™dzie przeprowadzany z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpaÅ„skiego i wÅ‚oskiego. Najczęściej wybieranym jÄ™zykiem obcym, także w naszej gminie jest jÄ™zyk angielski. 

Za wszystkich gimnazjalistów przystÄ™pujÄ…cych w tym roku do egzaminu mocno trzymamy kciuki i życzymy samych Å‚atwych pytaÅ„!

Wynik egzaminu gimnazjalnego jest brany pod uwagÄ™ podczas rekrutacji do liceów, techników i szkóÅ‚ zawodowych. Uczniowie poznajÄ… go podczas zakoÅ„czenia roku szkolnego. 

Liczba wyświetleń: 1023