Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Czyste plaże w gminie Stegna - dzięki nowej maszynie Drukuj Stworz PDF

28 kwietnia po raz pierwszy na plaże wyjechała specjalna maszyna do przesiewania piasku.

Jest to sprzÄ™t zakupiony z inicjatywy Wójt Gminy Stegna - Jolanty Kwiatkowskiej wraz z samorzÄ…dem sÄ…siedniej gminy Sztutowo za kwotÄ™ ponad 280 tys. zÅ‚ (nasza gmina pokryÅ‚a poÅ‚owÄ™ tej kwoty) Operatorem maszyny jest PrzedsiÄ™biorstwo Komunalne Mierzeja. W ciÄ…gu godziny może ona zebrać Å›mieci, a także wyrównać teren na powierzchni 2 hektarów.

Od teraz plaże będą sukcesywnie przygotowywane do sezonu letniego. Przesiewanie piasku będzie się odbywaćz częstotliwością 2-3 razy w miesiącu.

NiewÄ…tpliwie poprawa czystoÅ›ci plaż zwiÄ™kszy atrakcyjność plaż w gminie. Mamy nadziejÄ™, że dziÄ™ki temu jeszcze wiÄ™cej goÅ›ci odwiedzi nasze nadmorskie miejscowoÅ›ci w nadchodzÄ…cym szonie letnim.

Liczba wyświetleń: 1134