Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom Szansę" Chełmek Osada otrzymało nagrodę Wójta Gminy Stegna w Konkursie Rady Organizacji Pozarządowych Drukuj Stworz PDF

Stowarzyszenie Chełmek Osada zostało uznane za najlepiej działającą organizację w gminie Stegna w roku 2013.

Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom SzansÄ™" CheÅ‚mek Osada odebraÅ‚o nagrodÄ™ Wójta Gminy Stegna w konkursie organizowanym przez RadÄ™ Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego podczas uroczystej gali, która odbyÅ‚a siÄ™ 7 maja w Å»uÅ‚awskim Parku Historycznym.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorzÄ…dów powiatu, Pomorskiej Rady Organizacji PozarzÄ…dowych, Rady Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego, OÅ›rodka Wsparcia Ekonomii SpoÅ‚ecznej oraz Fundacji Pokolenia i przedstawiciele organizacji pozarzÄ…dowych naszego powiatu.
Podczas gali ogłoszone zostały wyniki konkursu na najlepsze organizacje w każdej z gmin powiatu oraz na najlepszą w całym powiecie.

Laureatami konkursu zostali:
w Nowym Dworze GdaÅ„skim - Stowarzyszenie MiÅ‚oÅ›ników Nowego Dworu GdaÅ„skiego KLUB NOWODWORSKI,
w Ostaszewie - Stowarzyszenie PrzyjacióÅ‚ Gminy Ostaszewo NOWA GMINA,
w Stegnie - Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Szansę Chełmek Osada,
w Sztutowie - Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo.
Za najlepszą organizację powiatu nowodworskiego Kapituła uznała Stowarzyszenie SZKOLNA 13.


Przedstawiciele wszystkich zwycięskich organizacji otrzymali bony zakupowe ufundowane przez władze samorządowe. Galę patronatem objęła Starosta Powiatu Nowodworskiego.


Podczas Gali podziÄ™kowano także przedsiÄ™biorstwom, które wspierajÄ… dziaÅ‚alność organizacji w naszym powiecie.

Liczba wyświetleń: 934