Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

W gminie Stegna powstała nowa spółdzielnia socjalna Drukuj Stworz PDF

Po wielomiesięcznym okresie przygotowań w gminie Stegna powstała Spółdzielnia Socjalna Stegna Serwis, której inicjatorami są Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska i Prezes Stowarzyszenia Dar w Jantarze Ryszard Fidut.

 

W ramach konkursu na dofinansowanie Spółdzielni Socjalnej ogłoszonego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku, Spółdzielnia Socjalna Stegna Serwis uzyskała maksymalną ilość punktów za opracowany biznesplan. W ramach dotacji Spółdzielnia Socjalna może zdobyć dofinansowanie nawet w wysokości 200 000, 00 zł.  Środki te będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania usług porządkowania i kompleksowego utrzymania czystości na terenie Gminy Stegna. Sukcesywnie spółdzielnia będzie pozyskiwać nowych klientów i powiększać liczbę zatrudnionych.

 

Utworzenie spółdzielni socjalnej jest odpowiedzią przede wszystkim na wysokie bezrobocie, jakie panuje w Gminie Stegna. Spółdzielnia socjalna będzie zatrudniała ludzi przede wszystkim długotrwale bezrobotnych, osoby uzależnione czy też niepełnosprawne. Głównym zadaniem oraz celem spółdzielni jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego. Na start spółdzielnia socjalna Stegna Serwis zatrudni 10 osób, liczba ta z roku na rok będzie stopniowo wzrastać. 

Liczba wyświetleń: 1389