Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

W gminie Stegna powstała nowa spółdzielnia socjalna Drukuj Stworz PDF

Po wielomiesiÄ™cznym okresie przygotowaÅ„ w gminie Stegna powstaÅ‚a SpóÅ‚dzielnia Socjalna Stegna Serwis, której inicjatorami sÄ… Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska i Prezes Stowarzyszenia Dar w Jantarze Ryszard Fidut.

 

W ramach konkursu na dofinansowanie SpóÅ‚dzielni Socjalnej ogÅ‚oszonego przez OÅ›rodek Wsparcia Ekonomii SpoÅ‚ecznej w GdaÅ„sku, SpóÅ‚dzielnia Socjalna Stegna Serwis uzyskaÅ‚a maksymalnÄ… ilość punktów za opracowany biznesplan. W ramach dotacji SpóÅ‚dzielnia Socjalna może zdobyć dofinansowanie nawet w wysokoÅ›ci 200 000, 00 zÅ‚.  Åšrodki te bÄ™dzie można przeznaczyć na zakup sprzÄ™tu niezbÄ™dnego do wykonywania usÅ‚ug porzÄ…dkowania i kompleksowego utrzymania czystoÅ›ci na terenie Gminy Stegna. Sukcesywnie spóÅ‚dzielnia bÄ™dzie pozyskiwać nowych klientów i powiÄ™kszać liczbÄ™ zatrudnionych.

 

Utworzenie spóÅ‚dzielni socjalnej jest odpowiedziÄ… przede wszystkim na wysokie bezrobocie, jakie panuje w Gminie Stegna. SpóÅ‚dzielnia socjalna bÄ™dzie zatrudniaÅ‚a ludzi przede wszystkim dÅ‚ugotrwale bezrobotnych, osoby uzależnione czy też niepeÅ‚nosprawne. GÅ‚ównym zadaniem oraz celem spóÅ‚dzielni jest przeciwdziaÅ‚anie wykluczeniu spoÅ‚ecznego. Na start spóÅ‚dzielnia socjalna Stegna Serwis zatrudni 10 osób, liczba ta z roku na rok bÄ™dzie stopniowo wzrastać. 

Liczba wyświetleń: 1535