Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Relacja z uroczystości otwarcia przystani żeglarskiej w Rybinie Drukuj Stworz PDF

17 maja po godzinie 16.00 tradycyjnÄ… żeglarskÄ… „szklankÄ…”, czyli wybiciem dzwonu, oficjalnie otworzona zostaÅ‚a przystaÅ„ żeglarska w Rybinie.

Inwestycja warta niemal 3 mln zÅ‚ powstaÅ‚a w ramach projektu „PÄ™tla Å»uÅ‚awska – rozwój turystyki wodnej”, jako element infrastruktury na szlaku wodnym liczÄ…cym 303 kilometry. Obejmuje on 15 gmin poÅ‚ożonych na terenie dwóch województw: pomorskiego i warmiÅ„sko-mazurskiego. I Etap realizacji inwestycji objÄ…Å‚ nastÄ™pujÄ…ce dziaÅ‚ania: rozbudowÄ™ 3 portów, budowÄ™ 6 przystani, budowÄ™ 2 pomostów cumowniczych i budowÄ™ 2 mostów zwodzonych.

W otwarciu przystani w Rybinie uczestniczyÅ‚o wielu znamienitych goÅ›ci: Pani Krystyna Chojnowska – Listkiewicz kapitan jachtowy żeglugi wielkiej, inżynier budowy okrÄ™tów, pierwsza kobieta na Å›wiecie, która samotnie opÅ‚ynęła dookoÅ‚a ZiemiÄ™, MarszaÅ‚ek Senatu Bogdan Borusewicz, EuroposeÅ‚ Jan KozÅ‚owski, twórca projektu "PÄ™tla Å»uÅ‚awska" Zbigniew Ptak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Åšrodowiska – Pani Hanna Dzikowska, PoseÅ‚ na Sejm Jan Kulas, partnerzy projektu "PÄ™tla Å»uÅ‚awska", sÄ…siadujÄ…cy burmistrzowie i wójtowie oraz radni i soÅ‚tysi naszej gminy. Na uroczystość przybyÅ‚a także bardzo liczna grupa żeglarzy i mieszkaÅ„ców.

Po części oficjalnej, przy Domu Kultury w Rybinie odbyÅ‚ siÄ™ koncert z udziaÅ‚em uczniów gimnazjum w Mikoszewie oraz zespoÅ‚u szkóÅ‚ w Tujsku. NajmÅ‚odsi uczestnicy mogli wykazać siÄ™ wiedzÄ… o PÄ™tli Å»uÅ‚awskiej podczas konkursów z nagrodami. NastÄ™pnie wystÄ…piÅ‚a gwiazda wieczoru, zespóÅ‚ Detko Band, który zagraÅ‚ standarty jazzowo-rozrywkowe. Nieco chÅ‚odny wieczór rozgrzaÅ‚a gorÄ…ca muzyka na scenie i ciepÅ‚a grochówka dla przybyÅ‚ych mieszkaÅ„ców. Imprezie w plenerze towarzyszyÅ‚y wystawy: „Krajobraz dla konesera" Stowarzyszenia Å»uÅ‚awy oraz prace plastyczne dzieci z gminy Stegna zainspirowane PÄ™tlÄ… Å»uÅ‚awskÄ….

Wszystkim żeglarzom, gościom i mieszkańcom życzymy radości i satysfakcji z korzystania z przystani.

Relację z uroczystości można obejrzeć TUTAJ.

Liczba wyświetleń: 1011