Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

I Konkurs Fotograficzny pod hasłem: „Bursztynowe Impresje” Drukuj Stworz PDF

Jeżeli lubisz podglądać Świat w jego ulotnych chwilach, uwieczniać jego piękno, dzielić się miłością do fotografii weź udział w I Konkursie Fotograficznym pod hasłem: „Bursztynowe Impresje”

Zasady są proste:
I. Bez względu na wiek wykonaj dowolnym aparatem zdjęcia, które będą oceniane w kategoriach:
1. „O wschodzie lub zachodzie słońca”,
2. „Surowy bursztyn- sukcynit- leżący na plaży”,
3. „Portret poławiacza bursztynu”,
4. „Warsztat bursztynniczy i wyroby z bursztynu”.
II. Wybierz od 3 do 5 zdjęć i prześlij na adres e-mail: gimmik@o2.pl 
Komisja dokona oceny zdjęć pod kątem: dokument, reportaż, obraz, najpopularniejsze zdjęcie w sieci.
III. Wygraj nagrodę, popularność lub sympatię wielbicieli bursztynu i piękna.

REGULAMIN 

1. Konkurs organizowany jest przez Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie ul. Gdańska 29 82-103 Stegna 
2. Patronem konkursu jest Wójt Gminy Stegna Pani Jolanta Kwiatkowska.
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Tematyka konkursu dotyczy poławiania bursztynu i samego surowego bursztynu oraz emocji związanych z bursztynem.
7. Uczestnik może zgłosić od 3 do 5 zdjęć:
-fotografie zapisane w formacie JPG lub TIF bez kompresji, o wymiarach 1200x1600 pikseli w plikach od 1MB do 5MB w formie załączników do listu elektronicznego lub na płycie CD, DVD za potwierdzeniem odbioru wraz z Kartą zgłoszenia- zał. nr 1
-wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np. Kowalski-J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Kowalski-J-01, Kowalski-J-02 itd. numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przesłanych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalenie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach Internetowych.
9. Karty zgłoszenia:
- list e-mail z opisanym jw. folderem lub
- płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać do dnia 20.07.2014 r.(na sekretariat szkoły, decyduje data wpływu) z dopiskiem Bursztynowe Impresje.
10. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
11. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.
12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
13. Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez profesjonalne jury złożone z artystów plastyków, oraz przedstawicieli Organizatorów. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs.
14. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się podczas XVI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatora jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
15. Laureaci Konkursu o dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników zostaną powiadomieni telefonicznie lub e - mail wraz z zaproszeniem na galę finałową.
16. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania XVI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze, w Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie, oraz podczas uroczystości Nadania Sztandaru - Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie.
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 1 33, poz.833 z póź. zm.)

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela:
Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie
tel. 55 247 88 16 www.gimmik.eu ; e-mail:gimmik@o2.pl

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz kosztów wyżywienia i noclegów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kwestii
organizacji Konkursu.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Karta zgłoszeniowa 2014-06-09 09:58:56 Tokarski Rafał
Liczba wyświetleń: 917