Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obchody jubileuszu 60-lecia Szkoły w Tujsku oraz 40-lecia Gminy Stegna - RELACJA Drukuj Stworz PDF

1 września 1954 r., dzięki staraniom mieszkańców Tujska, otwarta została we wsi czteroklasowa szkoła podstawowa. Jej organizatorem, kierownikiem i jedynym nauczycielem był pan Tadeusz Szlajs. Szkoła mieściła się w drewnianym budynku dawnej szkoły niemieckiej.

 

13 czerwca obchodzono jubileusz 60-lecia Szkoły w Tujsku . Uroczystości zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości. Byli wśród nich Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko, Starosta Nowodworski Ewa Dąbska, Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska  i gmin sąsiednich, Radni Gminy i Powiatu, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół naszej i sąsiednich gmin, Dyrektor Muzeum Stutthof, Dyrektor DPS Mors, Wiceprezes Banku Spółdzielczego i Centralnego Wodociągu Żuławskiego, przedstawiciele służb mundurowych, byli dyrektorzy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz osoby związane ze społecznością szkoły w czasie jej istnienia.

 

Prowadzący uroczystość -  Anna Garbowska i Tomasz Haftkowski  zaprosili przybyłych na wirtualną wycieczkę po terenach, które obejmuje swoim zasięgiem szkoła, a barwną i wzruszającą historię szkoły przedstawiła wnuczka jej założyciela – Aleksandra Dawidowicz.

 

W trakcie uroczystości udostępniono do zwiedzania  wystawy okolicznościowych oraz księgę pamiątkową. Podczas spotkania wystąpił chór szkolny oraz uczniowie z oryginalnym pokazem mody i parodią Jeziora Łabędziego, która wzbudziła salwy śmiechu i ogólny podziw. A po części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w festynie.

Jubileusz szkoły w Tujsku połączony był z obchodami  40-lecia Gminy Stegna . Przy  tej okazji Wójt Jolanta Kwiatkowska uhonorowała medalami osoby i organizacje szczególnie zasłużone i mające  szczególny, pozytywny wpływ na społeczność lokalną Tujska i całej gminy. Wyboru osób dokonali sołtysi, radni oraz społeczność Tujska.

 

Medale zostały wręczone następującym osobom i podmiotom:

 Józef Chojna – pierwszy sołtys wsi Rybina, wieloletni działacz społeczny w początkowym okresie kształtowania się życia osadniczego na Żuławach, działał w Samopomocy Chłopskiej, Banku Spółdzielczym i szkole,  Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, obecnie jeden z najstarszych mieszkańców gminy –  Rybina

 

 Kazimiera Lesiak –jedna z pierwszych osób przybyłych po wojnie do Rybiny,  wieloletnia członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Rybinie, sekretarz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, odznaczona orderem Serca Matkom Wsi, obecnie najstarsza mieszkanka Rybiny.

 

 Jerzy Lesiak – przewodniczący Ludowego Zespołu Sportowego w latach 60-tych, sekretarz Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,  dyspozytor a następnie kierownik Międzykółkowej Bazy Maszynowej,  pracownik Urzędu Gminy w Rybinie i Stegnie, obecnie na emeryturze.

 

Jan Gierszewski – wieloletni  działacz społeczny, członek Banku Spółdzielczego, współzałożyciel   kółek i organizacji rolniczych.

 

 Krystyna Gapska – urodzona na Żuławach, członek Chóru Żuławskiego

 

Stanisław Trochimiuk – wieloletni druh Ochotniczej Straży Pożarnej, działacz społeczny

 

Anna Nieckarz – wieloletni sołtys wsi Świerznica, działacz społeczny

 

Andrzej Traczuk – radny trzech kadencji Rady Gminy, działacz społeczny

 

Bronisław Jakubas – radny Gromadzkiej Rady Narodowej Rybiny i Stegny, działacz społeczny

 

Kazimierz Rybicki – wieloletni pracownik i Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Junoszynie, działacz społeczny, radny 2 kadencji Rady Gminy, przewodniczący Rady Gminy w latach 1998- 2002

 

Lechosław Zawrotniak- długoletni pracownik Urzędu Gminy w Stegnie, radny 2 kadencji Rady Gminy, Wójt Gminy Stegna w latach 1990- 1995

 

Stowarzyszenie „ Dajmy dzieciom szansę Chełmek Osada”-  Teresa Czapiewska Wiceprezes Stowarzyszenia, Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży  z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlicy środowiskowej, realizuje wiele programów i projektów edukacyjnych

 

oraz  Społeczność  Zespołu Szkół w Tujsku, w imieniu której medal odebrała Dyrektor ZS - Barbara Piechnik.

 

Zapraszamy do objerzenia relacji z uroczystości:

Zdjęcia z obchodów rocznicy 60 lecia szkoły i 40 lecia Gminy można zobaczyć TUTAJ

Uchonorowanych nagrodami Wójta Gminy można zobaczyć TUTAJ

Wystawę okolicznościową można oglądać w budynku Zespołu Szkół i TUTAJ.

Liczba wyświetleń: 1185