Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE o wynikach rozstrzygnięcia konkursu ofertowego na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Stegna oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Drukuj Stworz PDF

Stegna, dnia 30.06.2014

 

 

 OGŁOSZENIE

o wynikach rozstrzygnięcia konkursu ofertowego

na wykonanie audytu wewnętrznego w Urzędzie  Gminy Stegna

oraz  w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych

 

Wójt Gminy Stegna zawiadamia, że na zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Stegnie oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych odpowiedziało 4 oferentów.

W wyniku dokonania oceny złożonych ofert, Komisja powołana Zarządzeniem Nr 80/2014 Wójta Gminy Stegna, wybrała ofertę złożoną przez Firmę DORADZTWO, FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH z siedzibą w Elblągu. Komisja oceniała złożone oferty kierując się kryterium cenowym.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Stegna

    /-/ Krzysztof Swat 

 





Liczba wyświetleń: 921