Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 13 lutego 2014 r. do 31 marca 2014 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
 2. Podpisanie Porozumienia Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych  Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Gmina Stegna jako jedyna z Powiatu Nowodworskiego jest członkiem porozumienia, co daje możliwość ubiegania się o środki finansowe w latach 2014-2020 bez konkursu.
 3. Spotkanie z dyrektorkami i pedagogami wszystkich  szkół naszej gminy, omówienie ankiet do Strategii Oświaty oraz przebiegu ankietowania.
 4. Podsumowanie roku w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
 5. Zapoznanie młodzieży z Gimnazjum im. „Na Bursztynowym Szlaku” z Mikoszewa  z pracą, obowiązkami wójta i rady gminy oraz z ustawą o samorządzie gminy podczas lekcji obywatelskiej.
 6. Udział w spotkaniu na temat spółdzielni socjalnej.
 7. Omówienie koncepcji zejść na plażę w miejscowościach Stegna i Jantar z przedstawicielami Lasów Państwowych i Urzędu Morskiego.
 8.  Rozmowy na temat możliwości odwodnienia ul. Gdańskiej w Stegnie oraz remontu chodników w miejscowościach Jantar i Mikoszewo z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
 9. Udział w Festiwalu Nauki w Drewnicy.
 10. Zaplanowanie daty i wstępnego przebiegu tras dla rajdu rowerowego „Bursztynowa Runda Mierzei”.  Rajd odbędzie się w sobotę 24 maja, tak jak w ubiegłym roku, start na wale wiślanym w Mikoszewie.
 11. Udział w konferencji organizowanej przez kuratora woj. pomorskiego „Nowoczesna edukacja najmłodszych – wymiana doświadczeń”
 12. Udział w „Stegnieńskich Inspiracjach” w Bibliotece w Stegnie.
 13. Konsultacje do przygotowywanych projektów budowy dróg do plaży w Mikoszewie, ul. Rybackiej, Bursztynowej i Portowej z drogami przyległymi w Jantarze, ul. Grunwaldzkiej i łącznika pomiędzy ul. Lipową i Morską w Stegnie,ul. Cisewo w Stegnie
 14. Udział w przygotowanym przez mieszkańców Drewnicy spektaklu teatralnym pt. „Królowa Śniegu”.  Gratuluje stowarzyszeniu Drewnica oraz Pani prezes Marcie Prusieckiej przedsięwzięcia i profesjonalnego wykonawstwa.
 15. Udział w spotkaniu Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowodworskiego.
 16. Spotkanie z dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku
 17. Udział w dyskusji publicznej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Wsi Stegna, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Jantar Południe
 18. Przedstawienie założeń do Strategii Oświaty rodzicom, nauczycielom, radnym oraz sołtysom podczas oficjalnego otwarcia budowy strategii.
 19. Przedstawienie finansów naszej gminy  podczas spotkania ze skarbnikami, włodarzami okolicznych Gmin oraz senatorem Leszkiem Czarnobajem
 20. Udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikoszewie, Jantarze, Drewnicy i Stegnie.
 21. Omówienie działań podczas spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 22. Rozmowy na temat bieżących problemów i potrzeb sołectw podczas kwartalnego spotkania z sołtysami naszej gminy.
 23. Udział w spotkaniu organizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ŻPH
 24. Latawce Nadziei w Mikoszewie – puszczanie latawców z mieszkańcami naszej gminy
 25. Udział w VII Forum Europa Nostra pod hasłem " Bursztyn - złoto Bałtyku - kultura - turystyka - edukacja".  Przedstawienie naszej gminy oraz działań podczas wizyty studyjnej uczestników forum w Gminie Stegna. Podziękowanie dla pań  Dyrektor Katarzyny Janowskiej, Pani Edyty Przekopowicz, Pani Sołtys Iwonie Mickiewicz oraz społeczności Gimnazjum za pomoc w organizacji wizyty.
 26. Podpisanie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu " E-Liderzy Pomorza- nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach POKL współfinansowanego z EFS. Partnerzy projektu to gminy: Stegna, Kwidzyn, Ryjewo, Nowy Staw, Gardeja oraz miasto Malbork.
 27. Udział w konferencji na temat finansów publicznych prowadzona przez przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
 28. Omówienie zagrożeń podczas szkolenia „Edukacja przeciwpowodziowa”.
 29. Spotkanie z Radą Sołecką Stegny oraz przedstawicielami stowarzyszenia „Turystyczna Stegna” na temat apartamentowców w Stegnie
 30. Omówienie działalności kolejki wąskotorowej oraz tras jej przebiegu podczas spotkania zorganizowanego przez Panią Starostę z konserwatorem woj. pomorskiego.
 31. Przedstawienie przez Panią sołtys pracy w poprzednim roku oraz planów na obecny rok podczas zebrania wiejskiego w Stobcu.
 32. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żuławy
 33. Udział w Edukacyjnym Open Space w Warszawie. Rozmowy na temat różnorodnych form nauczania oraz problemów edukacji z panią minister Joanną Berdzik
 34. Spotkanie z Wójtem Kochanowskim w/s ścieżek rowerowych,
 35. Wniesienie uwag podczas spotkania z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w/s dokumentacji projektowej drogi powiatowej Stróża – Mikoszewo.
 36. Udział w obradach Komitetu Sterującego Pętli Żuławskiej,
 37. Negocjowanie warunków organizacji Lata z Radiem w Stegnie
 38. Udział w przetargu na pomieszczenia po bibliotece w Jantarze
 39. Udział w debacie dot. kolejki wąskotorowej
 40. Spotkanie  z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich  dot. zastoisk wody na ul. Gdańskiej w Stegnie.
Liczba wyświetleń: 809