Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XIV Międzynarodowy Festiwal Latawców - RELACJA Drukuj Stworz PDF

Niebo nad Mikoszewem zapeÅ‚niÅ‚o siÄ™ kolorowymi latawcami, które wystrzeliÅ‚y w niebo podczas XIV MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Latawców. W tym roku festiwal uzyskaÅ‚ miano AMBER KITE FESTIVAL, ze wzglÄ…du na miejsce, w którym siÄ™ odbyÅ‚ – czyli BursztynowÄ… GminÄ™ Stegna. Organizatorami imprezy, która odbyÅ‚a siÄ™ w dniach 1-6 lipca byli: Gmina Stegna, Stowarzyszenie Szkolna 13 ze Sztutowa oraz Polski ZwiÄ…zek Sportów Latawcowych.

 

Pierwszy tydzieÅ„ wakacji należaÅ‚ do latawcowych pasjonatów, którzy przybyli do Mikoszewa z caÅ‚ej Europy, aby zaprezentować najróżniejsze typy latajÄ…cych obiektów.  Do udziaÅ‚u w festiwalu organizatorzy zaprosili uczestników z caÅ‚ej Polski oraz Ukrainy, Niemiec, Rosji i Francji.

 

Mimo zmiennych warunków wiatrowych udaÅ‚o siÄ™ wypuÅ›cić ok. 200 latawców. Każdego dnia na niebie pojawiaÅ‚y siÄ™ latawce w najbardziej wymyÅ›lnych ksztaÅ‚tach. ByÅ‚y to potężne, prawie czterdziestometrowe oÅ›miornice, gigantyczny lemur, latawce przypominajÄ…ce latajÄ…ce dywany, tÄ™czowe obracajÄ…ce siÄ™ turbiny, samoloty, ptaki, serduszko, ryby najróżniejszych ksztaÅ‚tów i kolorów, japoÅ„skie gejsze, a nawet ÅšwiÄ™ty MikoÅ‚aj!   W nawiÄ…zaniu do odbywajÄ…cego siÄ™ wÅ‚aÅ›nie Mundialu, uczestnicy festiwalu zaprezentowali latawiec w ksztaÅ‚cie piÅ‚ki nożnej oraz „latajÄ…ce nogi piÅ‚karzy”. Czasami caÅ‚kiem malutkie latawce, zrobione z prostych materiaÅ‚ów takich jak folia z chipsów lub torebek reklamowych robiÅ‚y ogromne wrażenie – nic dziwnego, skoro w jeden Å‚aÅ„cuch spiÄ™to ich po kilkaset, a rozÅ‚ożone w linii dochodziÅ‚y do kilkunastu metrów.

 

 Oprócz latawców tzw. pokazowych w niebo wzbijaÅ‚y siÄ™ także latawce bojowe, w ksztaÅ‚cie rombu lub szeÅ›ciokÄ…tów (Rokkaku) oraz latawce trikowe dwu i czterolinkowe, które wykonywaÅ‚y w powietrzu najróżniejsze akrobacje. Swoje latawce zaprezentowali także fani sportów latawcowych takich jak kitesurfing i landkiting. Można byÅ‚o nawet zobaczyć specjalistyczne wózki buggy napÄ™dzane siÅ‚Ä… latawca – powerkite , którymi można poruszać siÄ™ z prÄ™dkoÅ›ciÄ… dochodzÄ…cÄ… do 100km/h. W ramach festiwalu odbyÅ‚y siÄ™ także Mistrzostwa PaÅ„ Rokkaku o nagrodÄ™ Starosty Nowodworskiego.

 

Ale nie wszystkie latawce wzbijaÅ‚y siÄ™ w niebo. ByÅ‚y takie, które wyglÄ…daÅ‚y jak kolorowe koÅ‚a i z pomocÄ… wiatru wirujÄ…c odbijaÅ‚y siÄ™ od piasku. (niektóre rotory dochodziÅ‚y do 15 metrów Å›rednicy!) oraz tzw. plażo-skoczki, które unosiÅ‚y siÄ™ lekko nad plażą i opadaÅ‚y Å›miesznie podskakujÄ…c. Ten rodzaj wiatrowych zabawek najbardziej przypadÅ‚ do gustu dzieciom, które mogÅ‚y je dotykać, odbijać jak piÅ‚ki, wchodzić pod spód, a nawet zaglÄ…dać do Å›rodka. NiekwestionowanÄ… gwiazdÄ… plaży zostaÅ‚a krowa – chyba najczęściej fotografowany obiekt festiwalu.

 

Ale festiwal to nie tylko pokazy latawców. Na plaży w ciÄ…gu caÅ‚ego dnia wiele siÄ™ dziaÅ‚o. Każdy mógÅ‚ spróbować swoich siÅ‚ w pilotażu latawców akrobacyjnych i treningowych. W sobotÄ™ rozegrano rodzinny turniej gry w boule oraz konkurs dla uczestników mini-kursów pilotażu. NajwiÄ™kszÄ… atrakcjÄ™ dla najmÅ‚odszych zapewnili goÅ›cie z Rosji zrzucajÄ…c z latawca cukierki, po które dzieci Å›cigaÅ‚y siÄ™, aby potem szukać w piasku upragnionych kolorowych niespodzianek. Zabawa tak siÄ™ spodobaÅ‚a, że  rosyjska ekipa powtarzaÅ‚a „cukierkowe akcje” kilkunastokrotnie, a nieba „spadÅ‚o” ponad 3 kg sÅ‚odkoÅ›ci.

 

Poza plażą na chÄ™tnych także czekaÅ‚o mnóstwo atrakcji. Codziennie po poÅ‚udniu w domu wczasowym Barcelona w Mikoszewie odbywaÅ‚y siÄ™ seanse bajek i filmów z latawcami w roli gÅ‚ównej oraz kolorowanki latawcowe i animacje z malowaniem buzi i zabawami. W piÄ…tkowy wieczór przy promie w Mikoszewie odbyÅ‚ siÄ™ pokaz fireshow w wykonaniu mÅ‚odzieży z ElblÄ…skiego OddziaÅ‚u Abstrakcyjnego oraz bursztynowy fireshow, czyli widowiskowe wybuchy pyÅ‚u bursztynowego. Ogniowy pokaz zostaÅ‚ uzupeÅ‚niony o spektakl Å›wiatÅ‚a w wykonaniu podÅ›wietlonych latawców.

 

Festiwal latawców to także okazja do spotkania miÅ‚oÅ›ników KAP (Kite Aerial Photography) czyli zdjęć wykonywanych za pomoc aparatu fotograficznego lub kamery przymocowanych do latawca. Czwartkowa prelekcja z pokazem zdjęć z wyprawy na IslandiÄ™ i FuerteventurÄ™  oraz staÅ‚a wystawa zdjęć w domu wczasowym Barcelona przybliżyÅ‚a przybywajÄ…cym na festiwal ten rodzaj fotografii.

 

Na zaproszenie do udziaÅ‚u w festiwalu odpowiedziaÅ‚o wielu mieszkaÅ„ców Mikoszewa i okolic oraz turystów przybywajÄ…cych na MierzejÄ™ WiÅ›lanÄ…. Dla wielu plażowe pokazy byÅ‚y wielkÄ… niespodziankÄ…, ale byÅ‚y także osoby, które przyjechaÅ‚y specjalnie, czasem z drugiego koÅ„ca Polski, aby podziwiać latawcowe show.  Mnóstwo osób puszczaÅ‚o wÅ‚asne latawce doÅ‚Ä…czajÄ…c siÄ™ do pokazów.  Dużym zainteresowaniem cieszyÅ‚ siÄ™ pokaz fireshow, na który przybyÅ‚o kilkaset osób.

 

Uczestnicy festiwalu zaliczajÄ… imprezÄ™ do udanych. Mikoszewska plaża okazaÅ‚a siÄ™ bardzo przyjazna do amatorów puszczania latawców, a pogoda, poza burzÄ… z obfitym deszczem i gradem pierwszego dnia, dopisaÅ‚a. Mamy nadziejÄ™, że po Łebie, DarÅ‚ówku i Kadynach Mikoszewo na kilka kolejnych lat znajdzie siÄ™ na mapie latawcowych festiwali w Polsce.

 

XIV MiÄ™dzynarodowy Festiwal latawców odbiÅ‚ siÄ™ szerokim echem w mediach i to nie tylko lokalnych:  Zaproszenie na festiwal pojawiÅ‚o siÄ™ w Panoramie TVP GdaÅ„sk oraz w Teleexpresie. TVregionalna przedstawiÅ‚a reportaż z wywiadami z uczestnikami. Radiowa Jedynka nagraÅ‚a sÅ‚uchowisko dla dzieci, a w Radiu GdaÅ„sk przez kilka dni pojawiaÅ‚y siÄ™ zapowiedzi festiwalowych atrakcji.

 

Relacje w mediach można obejrzeć lub wysłuchać klikając na tytuł programu;

 

Organizatorzy dokumentowali wydarzenia zwiÄ…zane z festiwalem, tworzÄ…c kronikÄ™ imprezy, którÄ… można obejrzeć klikajÄ…c na poszczególne etapy:

(fot. Stowarzyszenie Szkolna 13)

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1091