Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dyżur prawnika w Urzędzie Gminy w Stegnie Drukuj Stworz PDF

W Urzędzie Gminy Stegna (pokój nr 1) w każdą środę w godzinach 15.00 - 17.00 dyżuruje prawnik, który udziela bezpłatnych porad dla mieszkańców w ramach projektu Pomoc Ofiarom Przestępstw.

 

 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS we wspóÅ‚pracy z FundacjÄ… Pokolenia w ramach projektu  Pomoc Osobom Pokrzywdzonym PrzestÄ™pstwem, oferuje bezpÅ‚atne, specjalistyczne i wielopÅ‚aszczyznowe formy pomocy osobom bÄ™dÄ…cym pokrzywdzonymi przestÄ™pstwem oraz czÅ‚onkom ich rodzin.

 

Oferta i działania skierowane są do pojedynczych obywateli oraz przedsiębiorstw.

 

Celem projektu jest rozpoznanie potrzeb i optymalne dostosowanie usług do potrzeb osoby pokrzywdzonej.

 

Oferta specjalistycznych form pomocy :

-bezpÅ‚atne porady prawne Å›wiadczone przez adwokatów i radców prawnych jako ustne konsultacje,

w wyjÄ…tkowych sytuacjach również pisemne;

-bezpÅ‚atne  konsultacje psychologiczne – dyżury psychologa;

konsultacje psychoterapeutyczne i psychotraumatologiczne, umawiane jako indywidualne sesje;

 

Szeroki wachlarz świadczeń materialnych:

-pokrywanie kosztów usÅ‚ug zdrowotnych i wyrobów medycznych niezbÄ™dnych w procesie rehabilitacji pokrzywdzonego

-pokrywanie kosztów edukacji ogólnoksztaÅ‚cÄ…cej i zawodowej

-okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych

-finansowanie przejazdów Å›rodkami komunikacji publicznej, z której pokrzywdzony skorzysta w ramach dojazdów na terapie, konsultacje czy szkolenia

-zakup bonów żywnoÅ›ciowych, ubraÅ„, Å›rodków czystoÅ›ci i higieny osobistej

 

Projekt i pomoc skierowany jest do wszystkich osób, które ucierpiaÅ‚y w wyniku m.in.: 

uszkodzenia ciaÅ‚a w bójce, pobiciu, wypadku komunikacyjnym; gróźb karalnych, mobingu, gwaÅ‚tu, wykorzystywania seksualnego;

przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie;

uszkodzenia mienia, oszustwa, rozboju i kradzieży;

niealimentacji oraz krytycznych warunków materialnych;

oraz innych.

 

Dyżur prawnika: Środa 15.00-17.00

Stegna, ul. GdaÅ„ska 34, UrzÄ…d Gminy, pokój nr 1

tel. 690 489 658

Liczba wyświetleń: 801