Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dyżur prawnika w Urzędzie Gminy w Stegnie Drukuj Stworz PDF

W Urzędzie Gminy Stegna (pokój nr 1) w każdą środę w godzinach 15.00 - 17.00 dyżuruje prawnik, który udziela bezpłatnych porad dla mieszkańców w ramach projektu Pomoc Ofiarom Przestępstw.

 

 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS we współpracy z Fundacją Pokolenia w ramach projektu  Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, oferuje bezpłatne, specjalistyczne i wielopłaszczyznowe formy pomocy osobom będącym pokrzywdzonymi przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

 

Oferta i działania skierowane są do pojedynczych obywateli oraz przedsiębiorstw.

 

Celem projektu jest rozpoznanie potrzeb i optymalne dostosowanie usług do potrzeb osoby pokrzywdzonej.

 

Oferta specjalistycznych form pomocy :

-bezpłatne porady prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych jako ustne konsultacje,

w wyjątkowych sytuacjach również pisemne;

-bezpłatne  konsultacje psychologiczne – dyżury psychologa;

konsultacje psychoterapeutyczne i psychotraumatologiczne, umawiane jako indywidualne sesje;

 

Szeroki wachlarz świadczeń materialnych:

-pokrywanie kosztów usług zdrowotnych i wyrobów medycznych niezbędnych w procesie rehabilitacji pokrzywdzonego

-pokrywanie kosztów edukacji ogólnokształcącej i zawodowej

-okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych

-finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej, z której pokrzywdzony skorzysta w ramach dojazdów na terapie, konsultacje czy szkolenia

-zakup bonów żywnościowych, ubrań, środków czystości i higieny osobistej

 

Projekt i pomoc skierowany jest do wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku m.in.: 

uszkodzenia ciała w bójce, pobiciu, wypadku komunikacyjnym; gróźb karalnych, mobingu, gwałtu, wykorzystywania seksualnego;

przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie;

uszkodzenia mienia, oszustwa, rozboju i kradzieży;

niealimentacji oraz krytycznych warunków materialnych;

oraz innych.

 

Dyżur prawnika: Środa 15.00-17.00

Stegna, ul. Gdańska 34, Urząd Gminy, pokój nr 1

tel. 690 489 658

Liczba wyświetleń: 744