Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk SamorzÄ…dowych Drukuj Stworz PDF

PROJEKT: Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk SamorzÄ…dowych

PROGRAM: Pomoc Techniczna, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LIDER PROJEKTU: Gdański Obszar Metropolitalny

PARTNERZY: jednostki samorzÄ…du terytorialnego zrzeszone w GOM i PUMA.

 

Najważniejszym celem projektu jest podniesienie jakoÅ›ci życia mieszkaÅ„ców poprzez upowszechnienie monitoringu usÅ‚ug publicznych jako istotnego narzÄ™dzia w polityce rozwoju. UdziaÅ‚ w projekcie przynieść ma samorzÄ…dom GOM i PUMY wymierne korzyÅ›ci. Wprowadzenie systemu monitoringu oraz możliwość wymiany doÅ›wiadczeÅ„ z innymi jednostkami samorzÄ…du terytorialnego wpÅ‚ynie na podwyższenie standardu Å›wiadczonych usÅ‚ug publicznych.

W ramach projektu prowadzone będzie też pierwsze kompleksowe badanie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez samorządy (w obszarach: edukacji, zdrowia, komunikacji, usług komunalnych i kultury).

 

TERMIN REALIZACJI: kwiecień 2013- wrzesień 2014

 

KONTAKT:

Iwona Wojtasik

Referat Rozwoju i Inwestycji

UrzÄ…d Gminy w Stegnie

Liczba wyświetleń: 1269