Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele p.w. NSPJ w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy - fotorelacja z koncertu z dnia 12.07.2014 oraz harmonogram na kolejne koncerty Drukuj Stworz PDF

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Organowy

w kościele p.w. NSPJ w Stegnie

oraz w koÅ›ciele w Niedźwiedzicy 

 

W sobotÄ™ 12.07.2014 odbyÅ‚ siÄ™ drugi koncert w ramach Festiwalu. W murach piÄ™knego, zabytkowego koÅ›cioÅ‚a w Stegnie goÅ›ciliÅ›my niezwykÅ‚ych artystów. WystÄ…piÅ‚ organista - pan WÅ‚adysÅ‚aw SzymaÅ„ski oraz Classical Concert Chamber Orchestra z Kalifornii w USA. Orkiestra w 26-osobowym skÅ‚adzie dziaÅ‚a pod kierownictwem dyrektora muzycznego i skrzypka - Ashota Tigranyan.

Sobotni koncert pozostanie na dÅ‚ugo w pamiÄ™ci przybyÅ‚ych goÅ›ci. 

 

W najbliższą sobotę 19.07.2014, wystąpią: Bogdan Narloch (organy) oraz Roman Gryń (trąbka). Artyści zagrają następujące utwory:

Jeremiah Clarke (1674-1707) - The Prince of Denmark's March (trÄ…bka i organy)

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

- Let the Bright Seraphim  z oratorium Samson /transkr. org./

- Aria z Muzyki na wodzie /transkr. org./

- Allegro Maestoso z Muzyki na wodzie /transkr. org./       

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Opracowanie choraÅ‚owe Jesu bleibet  meine Freunde z kantaty 147 (trÄ…bka i organy)

John Stanley (1713-1786) - Trompet Voluntary (trÄ…bka i organy)

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) - Preludium i fuga d-moll op. 36 (organy solo)

Oskar Lindberg (1887-1955) - Gammal fabodpsalm (trÄ…bka i organy)

Giulio Caccini (1545-1618) - Ave Maria  (trÄ…bka i organy)

Sverre Eftestol (*1952) - The Yarmouth Belle  (organy solo)

Fryderyk Chopin (1818-1849) - Etiuda op. 10 nr 3 (trÄ…bka i organy)

Karol Kurpiński (1785-1857) - Cavatina (trąbka i organy)

 

 Kilka sÅ‚ów o artystach....

Bogdan Narloch studia muzyczne odbyÅ‚ w klasie organów prof. Leona Batora w Akademii Muzycznej w GdaÅ„sku. BraÅ‚ udziaÅ‚ w wielu kursach interpretacji muzyki organowej, m.in. u Milana Šlechty w Pradze, Guy Boveta, U. Spang-Hansena. Od wielu lat peÅ‚ni funkcjÄ™ dyrektora MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Od  1995 roku wspólnie z prof. Markiem Toporowskim organizuje   Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, odbywajÄ…ce siÄ™ pod patronatem Ministra Kultury. ProwadziÅ‚o je wielu wybitnych europejskich organistów m.in. Christopher Stembridge, Klaus Eichhorn, Vincent Warnier, Jaroslav Tuma, Wolfgang Seifen, Peter van Dijk, Christoph Grohmann, Aude Heurtematte, Desmond Hunter, Jan van Mol, Dalibor Miklavičič, Dietrich Kollmannsperger, Marc Bauman.  Jest wykÅ‚adowcÄ… z tytuÅ‚em doktora habilitowanego na Akademii Sztuki w Szczecinie, Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej w SÅ‚upsku,  oraz nauczycielem w Zespole PaÅ„stwowych SzkóÅ‚ Muzycznych w Koszalinie, gdzie prowadzi klasÄ™ organów. CzÅ‚onek Diecezjalnej Komisji Åšpiewu, Muzyki KoÅ›cielnej i Instrumentów Muzycznych,  w której zajmuje siÄ™ sprawami organów diecezji koszaliÅ„sko-koÅ‚obrzeskiej. BraÅ‚ udziaÅ‚ w wielu koncertach w kraju i za granicÄ… (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, SÅ‚owacja, Szwajcaria, Szwecja, WÅ‚ochy). W swoim dorobku posiada kilka nagraÅ„ CD m.in. prezentujÄ…c historyczne organy i muzykÄ™ organowÄ… Pomorza.

Roman GryÅ„ jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, którÄ… ukoÅ„czyÅ‚ w roku 1983 na wydziale instrumentalnym – specjalność trÄ…bka. Swoje umiejÄ™tnoÅ›ci doskonaliÅ‚ u wybitnych pedagogów: Tiemofieja Dokshicera i Edwarda Tarra w Bayreuth. Jest on laureatem Konkursu MÅ‚odych TrÄ™baczy w Pabianicach (1980) oraz Konkursu Gry na TrÄ…bce w GdaÅ„sku (1985). PracÄ™ zawodowÄ… rozpoczÄ…Å‚ w roku 1983 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W latach 1986-1988 pracowaÅ‚ na stanowisku muzyka solisty w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a od roku 1986 do 2007 byÅ‚ solistÄ… i kierownikiem grupy trÄ…bek w Filharmonii PoznaÅ„skiej. Ponadto wspóÅ‚pracowaÅ‚ z takimi orkiestrami, jak: Filharmonia BaÅ‚tycka, SzczeciÅ„ska, KoszaliÅ„ska, ToruÅ„ska OrkiestrÄ… KameralnÄ…, CapellÄ… Bydgostiensis, Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Niemcy), Northamptonshire Conuty Youth Concert Band (Wielka Brytania). Z wyżej wymienionymi orkiestrami koncertowaÅ‚ we wszystkich krajach Europy, a także w USA i Kanadzie. Roman GryÅ„ prowadzi również bardzo bogatÄ… dziaÅ‚alność solistycznÄ… i kameralnÄ…. Jest wspóÅ‚twórcÄ… zespoÅ‚u kameralnego "PoznaÅ„ Brass Quintet", wielokrotnie koncertowaÅ‚ z zespoÅ‚em "Tutti e Solo", z którym nagraÅ‚ CD „Polski Barok". W swojej karierze artystycznej bardzo czÄ™sto koncertowaÅ‚ z organami, wystÄ™pujÄ…c z takimi artystami jak: J. TumÄ… (Czechy), M. Rostem (Niemcy), M. HannulÄ… (Finlandia), E. Karolak, S. KamiÅ„skim, R. Hauptmanem, M. DÄ…browskim, B. Narlochem, R. Peruckim, J. Malanowiczem, A. ChorosiÅ„skim. Ponad to jest profesorem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie prowadzi klasÄ™ trÄ…bki peÅ‚niÄ…c jednoczeÅ›nie od 2002 roku funkcjÄ™ Kierownika Katedry Instrumentów DÄ™tych i Akordeonu. CzÄ™sto zasiada w jury konkursów krajowych i miÄ™dzynarodowych . Prowadzi warsztaty i kursy interpretacji w zakresie muzyki orkiestrowej, kameralnej i solistycznej.

 

 

BILETY NA KONCERTY W CENIE:

15 zł - normalny

10 zł - ulgowy

do nabycia w biurze GOK w Stegnie lub w kościele na godzinę przed każdym koncertem

 

 

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie,

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

oraz Stowarzyszenie "KULTURALNI"

logo

 

plakat

Zapraszam do obejrzenia forogalerii z koncertu z dnia 12.07.2014

Liczba wyświetleń: 1166