Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dyżur Prawnika w Urzędzie Gminy Stegna - darmowe porady Drukuj Stworz PDF

W UrzÄ™dzie Gminy Stegna (pokój nr 1) w każdÄ… Å›rodÄ™ w godzinach 15.00 - 17.00 dyżuruje prawnik, który udziela bezpÅ‚atnych porad dla mieszkaÅ„ców w ramach projektu Pomoc Ofiarom PrzestÄ™pstw.


Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS we wspóÅ‚pracy z FundacjÄ… Pokolenia w ramach projektu Pomoc Osobom Pokrzywdzonym PrzestÄ™pstwem, oferuje bezpÅ‚atne, specjalistyczne i wielopÅ‚aszczyznowe formy pomocy osobom bÄ™dÄ…cym pokrzywdzonymi przestÄ™pstwem oraz czÅ‚onkom ich rodzin.

Oferta i działania skierowane są do pojedynczych obywateli oraz przedsiębiorstw.

Celem projektu jest rozpoznanie potrzeb i optymalne dostosowanie usług do potrzeb osoby pokrzywdzonej.

Oferta specjalistycznych form pomocy :
-bezpÅ‚atne porady prawne Å›wiadczone przez adwokatów i radców prawnych jako ustne konsultacje,
w wyjÄ…tkowych sytuacjach również pisemne;
-bezpÅ‚atne konsultacje psychologiczne – dyżury psychologa;
konsultacje psychoterapeutyczne i psychotraumatologiczne, umawiane jako indywidualne sesje;

Szeroki wachlarz świadczeń materialnych:
-pokrywanie kosztów usÅ‚ug zdrowotnych i wyrobów medycznych niezbÄ™dnych w procesie rehabilitacji pokrzywdzonego
-pokrywanie kosztów edukacji ogólnoksztaÅ‚cÄ…cej i zawodowej
-okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych
-finansowanie przejazdów Å›rodkami komunikacji publicznej, z której pokrzywdzony skorzysta w ramach dojazdów na terapie, konsultacje czy szkolenia
-zakup bonów żywnoÅ›ciowych, ubraÅ„, Å›rodków czystoÅ›ci i higieny osobistej

Projekt i pomoc skierowany jest do wszystkich osób, które ucierpiaÅ‚y w wyniku m.in.: 
uszkodzenia ciaÅ‚a w bójce, pobiciu, wypadku komunikacyjnym; gróźb karalnych, mobingu, gwaÅ‚tu, wykorzystywania seksualnego;
przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie;
uszkodzenia mienia, oszustwa, rozboju i kradzieży;
niealimentacji oraz krytycznych warunków materialnych;
oraz innych.

Dyżur prawnika: Środa 15.00-17.00
Stegna, ul. GdaÅ„ska 34, UrzÄ…d Gminy, pokój nr 1
tel. 690 489 658

Liczba wyświetleń: 1449