Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele p.w. NSPJ w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy - fotorelacja z koncertu z dnia 19.07.2014 oraz harmonogram na kolejne koncerty Drukuj Stworz PDF

Kolejny koncert w ramach XXXIII  MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Organowego w koÅ›ciele p.w. NSPJ w Stegnie mamy już za soboÄ…. W sobotÄ™ 19.07.2014 wystÄ…pili: Bogdan Narloch - organy oraz Roman GryÅ„ - trÄ…bka. PrzepiÄ™kna muzyka wypeÅ‚niÅ‚a mury koÅ›cioÅ‚a w Stegnie. ArtyÅ›ci wzruszyli zgromadzonÄ… publiczność, szczególnie wykonaniem sÅ‚ynnego utworu Giulio Cacciniego - Ave Maria (trÄ…bka i organy). 

W najbliższÄ… sobotÄ™ 26 lipca 2014 godz.: 16:00 w koÅ›ciele w Stegnie usÅ‚yszymy organistÄ™ z Australi. WystÄ…pi Douglas Lawrence. Poniżej kilka sÅ‚ów o artyÅ›cie:

Douglas Lawrence swój koncert w Sion (Szwajcaria, 1971 rok)  na najstarszych czynnych organach Å›wiata, datowanych na okoÅ‚o 1420 rok uważa za swój debiut artystyczny. Od tej pory jako organista lub dyrygent Douglas Lawrence wykonaÅ‚ okoÅ‚o 2000 koncertów. WystÄ™powaÅ‚ w caÅ‚ej Europie, m. in. w londyÅ„skiej katedrze Åšw. PawÅ‚a oraz Katedrze Westminsterskiej, w Notre Dame w Paryżu, w bazylice Åšw. Marka w Wenecji, w koÅ›ciele Å›w. Bawona w Haarlemie, w katedrze Å›w. Szczepana w Wiedniu, w Katedrze w Bonn, koÅ›ciele PamiÄ™ci w Berlinie i katedrze Å›w. Piotra w Genewie. Ponadto koncertowaÅ‚  w wielu azjatyckich oÅ›rodkach muzycznych m. in. w Singapurze, Hong Kongu, Pekinie i Manili oraz w koÅ›cioÅ‚ach, ratuszach i salach koncertowych Australii i Nowej Zelandii. W swoim dorobku posiada okoÅ‚o 60 wydawnictw muzycznych. W australijskim Melbourne jest dyrektorem muzycznym prezbiteriaÅ„skiego Scot’s Church, gdzie znajdujÄ… siÄ™ sÅ‚ynne organy Riegera, a także dyrektorem chóru Australian Chamber Choir. WykÅ‚ada na Uniwersytecie w Melbourne. DokonaÅ‚ inauguracji  organów  sÅ‚ynnej Opery w Sydney. Jest czÄ™stym konsultantem budowy nowych instrumentów. Jego pasjÄ… jest muzyka J. S. Bacha oraz wspóÅ‚czesna muzyka australijska, którÄ… bardzo chÄ™tnie wykonuje.

Wstęp: 15 zł bilet normaly, 10 zł bilet ulgowy. Bilety do nabycia w biurze GOK w Stegnie lub w kościele w Stegnie na godzinę przed każdym koncertem.

 

26 lipca 2014 o godz.: 13:00 odbędzie się także impreza towarzysząca Festiwalowi - KONCERT W KOŚCIELE ŚW. JAKUBA W NIEDŹWIEDZICY. Wystąpią: Anna Osińska - organy oraz Grzegorz Tomaszewski - cytra koncertowa, cytra akordowa, cytra węgierska. WSTĘP WOLNY !!!

Anna OsiÅ„ska jest studentkÄ… w klasie organów prof. Romana Peruckiego, dr Hanny Dys i mgr Macieja Zakrzewskiego w gdaÅ„skiej Akademii Muzycznej im. StanisÅ‚awa Moniuszki. W roku 2010 ukoÅ„czyÅ‚a OgólnoksztaÅ‚cÄ…cÄ… SzkoÅ‚Ä™ MuzycznÄ… im. Feliksa Nowowiejskiego w GdaÅ„sku, w klasie organów dr Hanny Dys. Jest laureatkÄ… I miejsca w Konkursie Muzyki Organowej na XXIV MiÄ™dzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. StanisÅ‚awa OrmiÅ„skiego w Rumi w 2012. W roku 2013 otrzymaÅ‚a „ZÅ‚oty Laur MÅ‚odego Organisty” na XXXVI MiÄ™dzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Giżycku. BraÅ‚a udziaÅ‚ w licznych kursach interpretacji muzyki i improwizacji organowej u tak znakomitych mistrzów jak m. in.: prof. Tomasz Adam Nowak (Niemcy-Polska), prof. Helmut Deutsch (Niemcy), prof. Lorenzo Ghielmi (WÅ‚ochy), prof. Angelo Castaldo (WÅ‚ochy), prof. Józef Serafin (Polska), prof. Andrea Macinanti (WÅ‚ochy) Ludger Lohmann (Niemcy). UczestniczyÅ‚a w kilku edycjach MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Organowego MÅ‚odych "Juniores Priores Organorium Seinensis" w Sejnach. Koncertuje jako solistka i kameralistka w wielu miastach Polski.

 

Grzegorz Tomaszewski urodzony w 1961 roku. EdukacjÄ™ muzycznÄ… rozpoczÄ…Å‚ od gry na  akordeonie,  po to by w rezultacie zostać samoukiem cytrzystÄ…. W Polsce – kraju gdzie nie ksztaÅ‚ci siÄ™ cytrzystów pobieraÅ‚ lekcje prywatne od nieżyjÄ…cego już BronisÅ‚awa LeszczyÅ„skiego. W roku 1998 oraz 2000 nawiÄ…zaÅ‚ kontakt z europejskim Å›rodowiskiem muzyków cytrzystów uczestniczÄ…c w spotkaniach i kongresie cytrzystów w Czechach i w Austrii. W przeciwieÅ„stwie do nich używajÄ…cych z reguÅ‚y w czasie koncertu tylko jednej cytry koncertowej Grzegorz Tomaszewski ukazuje peÅ‚niÄ™ brzmieÅ„ i możliwoÅ›ci trzech cytr – koncertowej, akordowej i wÄ™gierskiej. W swoim dorobku fonograficznym ma dwie pÅ‚yty nagrane tylko na cytrach – „RoÅ›nie ziele” (2005) oraz „Kuranty przeszÅ‚oÅ›ci (2011), a także kilkanaÅ›cie nagranych z innymi muzykami. Na przestrzeni dwudziestu ostatnich lat graÅ‚ w Polsce i w siedmiu krajach europejskich reprezentujÄ…c  w 2006 roku Polskie Radio wraz z MichaÅ‚em Kulentym (saksofony, flety) na Festiwalu Europejskiej Unii Radiowej w Kaustinen (Finlandia ) czy też szerzej polskÄ… kulturÄ™ w przedsiÄ™wziÄ™ciach organizowanych przez Konsulat Polski w Mediolanie. W roku 2010 powoÅ‚aÅ‚ do życia Kwartet PaÅ‚ucki  - zespóÅ‚ skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z wybitnych postaci polskiego nurtu „world  music”. ZespóÅ‚ ten w kwietniu 2014 roku – Roku Kolbergowskim przedstawiÅ‚ nowy program zainspirowany zapisami Kolberga pt. „Zapomniane PieÅ›ni PaÅ‚uk”. Grzegorz Tomaszewski jest autorem kilkudziesiÄ™ciu tematów skomponowanych na cytrÄ™. www.gregor-cytra.com.

 

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz Stowarzyszenie "KULTURALNI"

logo

 

FESTIWAL DOFINANSOWANO ZE ÅšRODKÓW SAMORZÄ„DU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

logo






Liczba wyświetleń: 1413