Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarzÄ…dowych Drukuj Stworz PDF

ZAPROSZENIE

Rada Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego i Centrum Inicjatyw Obywatelskich w SÅ‚upsku serdecznie zapraszajÄ… do uczestnictwa w spotkaniu
„Jak prowadzić skuteczny dialog spoÅ‚eczny?”,
które odbÄ™dzie siÄ™ 29.07.2014r (wtorek) w Å»uÅ‚awskim Parku Historycznym w Nowym Dworze GdaÅ„skim.
Zaczynamy o godzinie 15:30.

Spotkanie bÄ™dzie dotyczyÅ‚o narzÄ™dzi i dobrych praktyk wspóÅ‚pracy samorzÄ…du z organizacjami pozarzÄ…dowymi, w tym funkcjonowania Rad DziaÅ‚alnoÅ›ci Pożytku Publicznego. 
Do udziaÅ‚u zaproszono grono ekspertów i ekspertek.
Spotkanie poprowadzi Grzegorz Basarab z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w SÅ‚upsku.
WÅ›ród zaproszonych prelegentów i prelegentek sÄ…:
Artur Milarski – przewodniczÄ…cy Rady Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego
Jolanta Kwiatkowska – Wójt Gminy Stegna
Artur Rajkowski – Specjalista ds. programów grantowych (Fundacja Pokolenia)

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu: „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” wspóÅ‚finansowanego przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego.
SzczegóÅ‚owy program:
15:30 – Przywitanie goÅ›ci, rozpoczÄ™cie spotkania.
15:45 – Czym jest Rada DziaÅ‚alnoÅ›ci Pożytku Publicznego, jakie sÄ… korzyÅ›ci z funkcjonowaniaRady dla samorzÄ…du i organizacji pozarzÄ…dowych, jak powoÅ‚ać RadÄ™, oferta wsparciaw tworzeniu rad w ramach "Rady Pożytku do STANDARDowego użytku" – Grzegorz Basarab –Centrum Inicjatyw Obywatelskich w SÅ‚upsku.
16:15 – Dyskusja z udziaÅ‚em goÅ›ci.
16:40 – Rada Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego – czym jest radaorganizacji pozarzÄ…dowych, prezentacja dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady – Artur Milarski – przewodniczÄ…cy Rady Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego.
17:00 – Dyskusja z udziaÅ‚em goÅ›ci.
17:15 – Dobra praktyka wspóÅ‚pracy samorzÄ…du z organizacjami pozarzÄ…dowymi na przykÅ‚adzie Gminy Stegna – Jolanta Kwiatkowska – wójt Gminy Stegna.
17:45 – Pomorskie FIO – dotacje dla organizacji pozarzÄ…dowych i grup nieformalnych wpowiecie nowodworskim, prezentacja nowego funduszu na lata 2014-2016 – Artur RajkowskiSpecjalista ds. programów grantowych (Fundacja Pokolenia).
18:15 – Dyskusja z udziaÅ‚em goÅ›ci.
19:30 – ZakoÅ„czenie spotkania.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Program Spotkania 2014-07-24 17:37:51
załącznik Zaproszenie na spotkanie 2014-07-24 17:37:16
Liczba wyświetleń: 909