Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele p.w. NSPJ w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy - fotorelacja z koncertów z dnia 26.07.2014 Drukuj Stworz PDF

W miniony weekend odbyÅ‚y siÄ™ dwa koncerty w ramach XXXIII MiÄ™dzynarodowwgo Festiwalu Organowego. Tym razem fani muzyki klasycznej mogli uczestniczyć aż w dwóch imprezach. W koÅ›ciele w Stegnie wystÄ…piÅ‚ sÅ‚ynny australijski organista - Douglas Lawrence. ÅšwiÄ…tyniÄ™ wypeÅ‚niÅ‚o blisko 140 sÅ‚uchaczy! Frekwencja dopisaÅ‚a także podczas koncertu odpustowego w Niedźwiedzicy. Uczestnicy Dni Jakubowych wysÅ‚uchali organistki Anny OsiÅ„skiej oraz Grzegorza Tomaszewskiego, który zagraÅ‚ na cytrach. 

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Stowarzyszenie "KULTURALNI"

logo


Kolejny koncert już w sobotę 02 sierpnia o godz.: 16:00 w kościele w Stegnie.

WystÄ…piÄ… wyjÄ…tkowi artyÅ›ci - organista Bernhard Leonardy (Niemcy) oraz MÅ‚odzieżowy Chór z Katedralnej SzkoÅ‚y Åšpiewu w Brunszwiku.

Bernhard Leonardy, artysta urodzony w rodzinie  z bogatymi tradycjami muzycznymi.  Absolwent Musikakademia Basel / Mozarteum Salzburg. Swe umiejÄ™tnoÅ›ci pogÅ‚Ä™biaÅ‚ podczas licznych kursów mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych znawców gatunki, wÅ›ród których wymienić należy: Marie – Louise Langlais, Marie-Claire Alain, Lionella Rogg’a, Leo Krämera, Luigiego Taglaviniego, Oliviera Latry, Jeana-Pierre Leguay. Bernhard Leonardy jest laureatem kilku miÄ™dzynarodowych konkursów muzycznych, m.in. jest zdobywcÄ… I nagrody na konkursie „Walter Gieseking-Wettbewerbs” (1983), I nagrody na 3. MiÄ™dzynarodowym Konkursie Organowym  „Region Lorraine” (1997, przewodniczÄ…cym jury byÅ‚ Olivier Latry), Grand Prix Jean Langlais de la Ville de Paris podczas 2. MiÄ™dzynarodowego Konkursu Organowego w Paryżu (1997, przewodniczÄ…cÄ… jury byÅ‚a Marie – Claire Alain). Jest kantorem w Bazylice ÅšwiÄ™tego Jana w Saarbrücken. Tam, w 2000 roku opracowaÅ‚ koncepcjÄ™ nowych organów Klais-Mayer z 5 manuaÅ‚ami, zaprezentowanÄ… podczas targów EXPO. Jest organistÄ… tytularnym Deutschherrnkapelle (Saarbrücken).  W swoim dorobku artystycznym posiada nagrania CD, SACD i DVD. Nagrywa m.in. dla Audite, DENON, Motette, IFO, Organum, Deutschland Radio, Berlin, PIONEER, Nishimura, Leico, PercPro, France Musique, Radio France, na różnorodnych instrumentach: organy Silbermanna in Marmoutier (Elsaß), Johann-Christian-Bach-Orgel w Deutschherrnkapelle (Saarbrücken), Holzhey-Orgel w klasztorze benedyktyÅ„skim w  Neresheim, na organach paryskich  koÅ›cioÅ‚ów  St. Eustache, St. Sulpice,  La Madeleine. Jest dyrektorem artystycznym miÄ™dzynarodowego cyklu koncertów organowych w Saarbrücken, Internationalen Musikfestspiele "Orgues sans frontières” (Niemcy, Francja, Luksemburg) oraz konkursu „Orgues sans frontières“. Jest goÅ›cinnym profesorem Ewha University oraz Uniwersytetu teologicznego w Seulu.

MÅ‚odzieżowy Chór z Katedralnej SzkoÅ‚y Åšpiewu w Brunszwiku skÅ‚ada siÄ™ z ponad 100 mÅ‚odych Å›piewaków! MÅ‚odzież spotyka siÄ™ dwa razy w tygodniu na próbach, które w wiÄ™kszej części stanowiÄ… lekcje Å›piewu. Chór jest częściÄ… Katedralnej SzkoÅ‚y Åšpiewu, która posiada 800 aktywnych czÅ‚onków i jest najwiÄ™kszym przedsiÄ™wziÄ™ciem w zakresie muzyki ewangelickiej w Niemczech. Trzech kantorów opiekuje siÄ™ 600 dziećmi oraz 200 dorosÅ‚ymi. Wielu czÅ‚onków chóru mÅ‚odzieżowego Å›piewa w nim w Katedrze już od piÄ…tego roku życia i wÄ™druje przez wiele dzieciÄ™cych grup chóralnych.    Wieloletnie podróże koncertowe prowadziÅ‚y chór przez takie paÅ„stwa jak: Cypr, Anglia, Francja, Czechy i SzwajcariÄ™. Jugendkantorei der Braunschweiger Domsingschule  byÅ‚ jednym z pierwszych chórów, który w 2005 roku wystÄ…piÅ‚ w odrestaurowanym „Frauenkirche“ w Dreźnie. Jako jedyny chór w Niemczech jest prowadzony  przez dwóch dyrygentów - kantorów. Organistka Elke Lindemann oraz organista katedralny Gerd-Peter Munden dzielÄ… siÄ™ partnersko próbami i koncertami. Chór Å›piewa muzykÄ™ katolickÄ… oraz przeplatajÄ…c je popularnÄ… muzykÄ… chóralnÄ…, siÄ™gajÄ…c po muzykÄ™ filmowÄ… i musicalowÄ…, jak np.  oratorium „The armed man“ Karla Jenkinsa poÅ‚Ä…czone z projekcjÄ… video.

 

 FESTIWAL DOFINANSOWANO ZE ÅšRODKÓW

SAMORZÄ„DU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

logo


Liczba wyświetleń: 1390