Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

CUDZE CHWALICIE - SWEGO NIE ZNACIE, Z NAMI SWÓJ REGION W PEŁNI POZNACIE! - Tujsk Drukuj Stworz PDF

W dniu 22.07.2014 r. dzieci z filii bibliotecznej w Tujsku wybraÅ‚y siÄ™ na pieszÄ… wycieczkÄ™ do miejsca, gdzie rzeka Tuga wpada do rzeki Szkarpawa. Jest tu maÅ‚y drewniany mostek Å‚Ä…czÄ…cy Tujsk z miejscowoÅ›ciÄ… CheÅ‚mek WieÅ›. Szlak wiódÅ‚ wÅ›ród uprawnych pól, aby dzieci nauczyÅ‚y siÄ™ rozpoznawać rodzaje zbóż i mogÅ‚y zerwać kilka kÅ‚osów do swoich zielników. Krótki odpoczynek nad wodÄ… pozwoliÅ‚ zebrać siÅ‚y na drogÄ™ powrotnÄ…, ale już innÄ…, o wiele dÅ‚uższÄ… trasÄ…. Mimo zmÄ™czenia, dzieci byÅ‚y bardzo zadowolone z wycieczki.

 

W dniu 25 lipca,  kontynuujÄ…c poznawanie swojej najbliższej okolicy, dzieci z filii bibliotecznej w Tujsku ruszyÅ‚y na pieszÄ… wycieczkÄ™ w kierunku mostu zwodzonego na rzece Tuga, zlokalizowanego na granicy miejscowoÅ›ci Tujsk - Stobiec. Spacer wzdÅ‚uż rzeki byÅ‚ bardzo przyjemny, mimo upaÅ‚u jaki wówczas panowaÅ‚. Most, króry byÅ‚ celem wycieczki zostaÅ‚ zbudowany po 1936 roku wg projektu mostów zwodzonych, znajdujÄ…cych siÄ™ w Rybinie i Sztutowie.  Zniszczony pod koniec II wojny Å›wiatowej, zostaÅ‚ odbudowany w 1955 roku.  Obecnie jest bardzo zaniedbany i zamkniÄ™ty dla żeglugi. DodatkowÄ… atrakcjÄ… byÅ‚a zabawa z maÅ‚ymi pieskami, które zaraz przybiegÅ‚y z pobliskiego gospodarstwa, gdy tylko zobaczyÅ‚y dzieci. Po odpoczynku nad wodÄ…, dzieci mogÅ‚y wrócić do biblioteki, gdzie panowaÅ‚ przyjemny chÅ‚ód i opowiedzieć o swoich wrażeniach z wycieczki.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „KULTURALNI”w ramach realizacji zadania publicznego "CUDZE CHWALICIE - SWEGO NIE ZNACIE, Z NAMI SWÓJ REGION W PEŁNI POZNACIE!" sfinansowanego ze Å›rodków Gminy Stegna przeznaczonych na realizacjÄ™ Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych  w 2014r. 

logo

logo

logo

Liczba wyświetleń: 1357