Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

DZIEŃ KULTURY UKRAIŃSKIEJ - relacja z wydarzenia Drukuj Stworz PDF

W sobotÄ™ 26 lipca 2014 odbyÅ‚a siÄ™ pierwsza impreza w ramach tegorocznych obchodów ÅšwiÄ™ta Kultury. PrzedsiÄ™wziÄ™cie zostaÅ‚o zainicjowane, aby propagować nasze lokalne dziedzictwo - kultuowe i historyczne. Wydarzeniem inaugurujÄ…cym to ÅšwiÄ™to byÅ‚ DzieÅ„ Kultury UkraiÅ„skiej. MieszkaÅ„cy Å»uÅ‚aw i Mierzei WiÅ›lanej to przede wszystkim ludność napÅ‚ywowa. Sobotni wieczór zostaÅ‚ poÅ›wiÄ™cony mieszkaÅ„com pochodzÄ…cym z Ukrainy. Bardzo rzadko mamy sposobność poznania ciekawej i bogatej kultury ukraiÅ„skiej, mimo że żyjemy i pracujemy w tej samej spoÅ‚ecznoÅ›ci. 

Podczas wydarzenia swojÄ… obecnoÅ›ciÄ… zaszczyciÅ‚ nas pan Stefan Dembicki - przewodniczÄ…cy OddziaÅ‚u ElblÄ…skiego ZwiÄ…zku UkraiÅ„ców w Polsce, który wraz z dyrektor Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie - IzabelÄ… GrudniewskÄ… oraz z proboszczem parafii Grekokatolickiej w Cyganku - Å»elichowie - PawÅ‚em Potocznym, przywitali zgromadzonych goÅ›ci. Uczestnicy Dnia Kultury UkraiÅ„skiej podziwiali piÄ™kne rÄ™kodzieÅ‚o oraz próbowali pysznych, tradycyjnych, ukraiÅ„skich potraw: pieczonych pierogów z soczewicÄ…, gotowanych pierogów z ziemniakami i twarogiem, gotowanych pierogów z kaszÄ… gryczanÄ… i twarogiem, goÅ‚Ä…bków z ziemniakami w sosie z suszonych grzybów, ciasta korowaj, buÅ‚eczek z makiem, barszczu ukraiÅ„skiego, saÅ‚o oraz chleba baÅ‚abuch przygotowanego przez Stowarzyszenie PrzyjacióÅ‚ MarzÄ™cina, który zostaÅ‚ wpisany na listÄ™ tradycyjnych produktów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PozostaÅ‚e potrawy zostaÅ‚y przygotowane przez ZwiÄ…zek UkraiÅ„ców w Polsce - KoÅ‚o w Stegnie. W programie imprezy znalazÅ‚ siÄ™ także wystÄ™p energetycznego, folk - rockowego zespoÅ‚u BERKUT z Olsztyna, który rozgrzaÅ‚ i tak już gorÄ…cÄ… SalÄ™ WidowiskowÄ… GOK w Stegnie do czerwonoÅ›ci.

Mamy Å›wiadomość, że gdyby nie wsparcie i zaangażowanie lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci ukraiÅ„skiej oraz parafii Grekokatolickiej w Cyganku, nie udaÅ‚oby nam siÄ™ zrealizować tego przedsiÄ™wziÄ™cia. Dlatego serdecznie dziÄ™kujemy paniom ze ZwiÄ…zku UkraiÅ„ców w Polsce - KoÅ‚o w Stegnie za przygotowanie potraw oraz wystawy rÄ™kodzieÅ‚a. DziÄ™kujemy także proboszczowi - PawÅ‚owi Potocznemu za promocjÄ™ wydarzenia oraz pomoc w nawiÄ…zaniu kontaktów z ludnoÅ›ciÄ… ukraiÅ„skÄ… i zespoÅ‚em ;-) DziÄ™kujemy także paniom ze Stowarzyszenia PrzyjacióÅ‚ MarzÄ™cina za upieczenie chleba baÅ‚abuch.

ÅšwiÄ™to Kultury zostaÅ‚o sfinansowane ze Å›rodków UE w ramach dziaÅ‚ania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

logo

Liczba wyświetleń: 1002