Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PRACE NAD STRATEGIÄ„ ROZWOJU POWIATU Drukuj Stworz PDF

W zwiÄ…zku z rozpoczÄ™ciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024 Powiat Nowodworski rozpoczÄ…Å‚ proces konsultacji spoÅ‚ecznych. Celem konsultacji jest zebranie PaÅ„stwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji Powiatu, jak i pomysÅ‚ów oraz rekomendacji dotyczÄ…cych przyszÅ‚ych planów i dziaÅ‚aÅ„.

Strategia to ważny dokument pozwalajÄ…cy na optymalne zaplanowanie kierunków lokalnego rozwoju spoÅ‚eczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem przyszÅ‚ych zintegrowanych inwestycji oraz źródeÅ‚ ich finansowania.

Aby przygotowywany dokument odpowiadaÅ‚ na potrzeby mieszkaÅ„ców, a wynikajÄ…ce z niego dziaÅ‚ania i projekty mogÅ‚y zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbÄ™dne sÄ…  PaÅ„stwa gÅ‚osy.

Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez wypełnienie załączonej ankiety do 24 sierpnia 2014 roku.

WypeÅ‚nione ankiety można przesÅ‚ać pocztÄ… elektronicznÄ… na adres: [email protected], drogÄ… pocztowÄ… na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze GdaÅ„skim, ul. gen. WÅ‚adysÅ‚awa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór GdaÅ„ski lub zÅ‚ożyć osobiÅ›cie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze GdaÅ„skim.

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie pod numer telefonu 55 247 36 68 wew. 113.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ankieta 2014-08-01 09:01:52
załącznik ankieta 2014-08-01 09:01:00
Liczba wyświetleń: 1024