Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU Drukuj Stworz PDF

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024 Powiat Nowodworski rozpoczął proces konsultacji społecznych. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji Powiatu, jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań.

Strategia to ważny dokument pozwalający na optymalne zaplanowanie kierunków lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych zintegrowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania.

Aby przygotowywany dokument odpowiadał na potrzeby mieszkańców, a wynikające z niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbędne są  Państwa głosy.

Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez wypełnienie załączonej ankiety do 24 sierpnia 2014 roku.

Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: powiat@nowydworgdanski.pl, drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres powiat@nowydworgdanski.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 55 247 36 68 wew. 113.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ankieta 2014-08-01 09:01:52
załącznik ankieta 2014-08-01 09:01:00
Liczba wyświetleń: 903