Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele p.w. NSPJ w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy - fotorelacja z koncertu z dnia 02.08.2014 oraz harmonogram na kolejne koncerty Drukuj Stworz PDF

XXXIII MiÄ™dzynarodowy Festiwal Organowy w koÅ›ciele w Stegnie oraz w koÅ›ciele w Niedźwiedzicy nieubÅ‚aganie zbliża siÄ™ ku koÅ„cowi. Do tej pory odbyÅ‚o siÄ™ 6 koncertów w ramach tegorocznego Festiwalu. W ubiegÅ‚Ä… sobotÄ™ 02.08.2014 wystÄ…piÅ‚ MÅ‚odzieżowy Chór z Katedralnej SzkoÅ‚y Åšpiewu w Brunszwiku oraz organista Bernhard Leonardy (Niemcy). ArtyÅ›ci wykonali utwory znanych kompozytorów. NiewÄ…tpliwie ostatnia pieśń, którÄ… mogliÅ›my usÅ‚yszeć w wykonaniu chóru, wywoÅ‚aÅ‚a najwiÄ™cej emocji. ByÅ‚ to utwór napisany przez Wincentego z Kielc w XIII wieku - "Gaude Mater Polonia". Pieśń ta na równi z „BogurodzicÄ…” peÅ‚niÅ‚a w dawnych wiekach rolÄ™ hymnu narodowego. Mamy nadziejÄ™, że ostatnie dwa koncerty festiwalowe, bÄ™dÄ… równie emocjonujÄ…ce co poprzednie.

 

W kolejnÄ… sobotÄ™ 09 sierpnia 2014 w koÅ›ciele w Stegnie o godz.: 16:00 wystÄ…piÄ…: WITOLD ZALEWSKI - organy oraz JANUSZ SZADOWIAK - trÄ…bka, flügelhorn, trÄ…bka piccolo.

Witold Zalewski ukoÅ„czyÅ‚ AkademiÄ™ MuzycznÄ… w Krakowie – w klasie organów prof. Jana Jargonia. Od roku 1995 peÅ‚ni funkcjÄ™ I organisty w Królewskiej Katedrze na Wawelu. Jako solista koncertuje regularnie w najważniejszych festiwalach w kraju i za granicÄ…. WystÄ…piÅ‚ m. in. w katedrze Å›w. Patryka na Manhattanie w Nowym Jorku, Tokio Metroplitan Art Space, Nativity Church w Betlejem oraz w Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Toronto, Jerozolimie, Irkucku, Istambule i Moskwie. Jest wykÅ‚adowcÄ… w MiÄ™dzyuczelnianym Instytucie Muzyki KoÅ›cielnej w Krakowie, gdzie prowadzi zajÄ™cia z praktyki liturgicznej oraz organów. Od roku 1998 jest czÅ‚onkiem Komisji Muzyki KoÅ›cielnej Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W czasie pielgrzymek papieskich peÅ‚niÅ‚ rolÄ™ organisty. Zajmuje siÄ™ propagowaniem muzyki organowej, poprzez wspóÅ‚organizowanie wielu festiwali i koncertów.  W roku 2011 wyróżniony zostaÅ‚ przez papieża Benedykta XVI odznaczeniem "Proeclesia et Pontifice". W roku 2012 otrzymaÅ‚ stopieÅ„ doktora sztuki.

 

Janusz Szadowiak od 1974 roku jest I trÄ™baczem - solistÄ… Polskiej Filharmonii BaÅ‚tyckiej w GdaÅ„sku. StudiowaÅ‚ w klasie trÄ…bki prof.R. Reydycha w Wyższej Szkole Muzycznej w GdaÅ„sku, zdobywca II  nagrody w Ogólnopolskim Konkursie TrÄ™baczy w 1977 r. BraÅ‚ udziaÅ‚ w Kursie Mistrzowskim w Weimarze w klasie trÄ…bki Ludwika Güttlera, koncertowaÅ‚ jako solista w Danii, Hiszpanii, Holandii i Niemczech. W repertuarze posiada kompozycje na trÄ…bkÄ™, trÄ…bkÄ™ piccolo i flugelhorn. Od 1979 r. jest czÅ‚onkiem „The GdaÅ„sk Philharmonic Brass”,  z którym koncertowaÅ‚ w Austrii, BuÅ‚garii, Niemczech, Szwecji i WÅ‚oszech. Z zespoÅ‚em nagrywa dla Polskiego Radia i Telewizji. Wraz z zespoÅ‚em bierze udziaÅ‚ w projekcie „OLO WALICKI  METALLA  PRETIOSA” (prawykonanie projektu odbyÅ‚o siÄ™ 45.FESTIWALU JAZZ JAMBOREE 2003; Olo Walicki –kontrabas, Leszek Możdżer – fortepian, Maurice de Martin (Niemcy) – perkusja). DokonaÅ‚ polskich prawykonaÅ„ utworów na trÄ…bkÄ™ i orkiestrÄ™: J. Daetwylera Koncert na trÄ…bkÄ™, orkiestrÄ™ smyczkowÄ… i perkusjÄ™ (ŁomżyÅ„ska Orkiestra Kameralna  pod dyr. T.Chachaja, 2001), Tadeusza Kassakq 3 Melodie, Alexandra Arutiuniana Elegy (PÅ‚ocka Orkiestra Symfoniczna pod dyr. M. DworzyÅ„skiego, 2004).

 

Serdecznie zapraszamy !!!

Bilety do nabycia w biurze GOK w Stegnie lub w kościele w Stegnie na godzinę przed każdym koncertem:

- 15 zł normalny

- 10 zł ulgowy

 

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz Stowarzyszenie "KULTURALNI"

logo

 

 

FESTIWAL DOFINANSOWANO ZE ÅšRODKÓW SAMORZÄ„DU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

logo

Liczba wyświetleń: 950