Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – zasili inicjatywy Pomorzan! Drukuj Stworz PDF

ZachÄ™camy do udziaÅ‚u w pierwszym konkursie grantowym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, wspóÅ‚finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej w ramach P FIO.


DziaÅ‚asz lub chcesz dziaÅ‚ać na rzecz swojej spoÅ‚ecznoÅ›ci? Wiesz jak, ale nie wiesz skÄ…d wziąć fundusze? Masz pomysÅ‚, ale nie wiesz gdzie siÄ™ zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

 

Konkurs grantowy skierowany jest do mÅ‚odych organizacji pozarzÄ…dowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkaÅ„ców, chcÄ…cych dziaÅ‚ać na rzecz dobra wspólnego.

 

Termin naboru wniosków: od 11 sierpnia do 11 wrzeÅ›nia 2014.

 

Rodzaje dotacji:

  • Minigrant do 500 zÅ‚ na inicjatywÄ™
  • Grant do 5000 zÅ‚ na dziaÅ‚ania ze sfery pożytku publicznego
  • Grant do 5000 zÅ‚ na wsparcie mÅ‚odej organizacji pozarzÄ…dowej.

W ramach konkursu można zÅ‚ożyć maksymalnie jeden wniosek!


Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014.

 

 

Aby zÅ‚ożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować siÄ™ w systemie on-line i wypeÅ‚nić formularz. 

 

UWAGA:
Wnioski można skÅ‚adać wyÅ‚Ä…cznie w wersji elektronicznej za pomocÄ… generatora on-line. Jeżeli istniejÄ… problemy techniczne, zwiÄ…zane np. z dostÄ™pem do Internetu, prosimy o kontakt z wÅ‚aÅ›ciwym Operatorem.

 

SzczegóÅ‚y sÄ… dostÄ™pne na stronie: FUNDACJI POKOLENIA

 

W razie pytaÅ„ zachÄ™camy do kontaktu z jednym z Operatorów Funduszu:

Fundacja Pokolenia

ul. ObroÅ„ców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

biuro @ fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46

 

 

 

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstaÅ‚ w ramach zadania „Pomorski aktywator spoÅ‚eczny – maÅ‚e inicjatywy, duże zmiany”,
realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUQ, FundacjÄ™ Pokolenia, FundacjÄ™ Parasol,
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji PozarzÄ…dowych,
FundacjÄ™ Lokalna Grupa DziaÅ‚ania - Naszyjnik PóÅ‚nocy oraz Stowarzyszenie Morena,
dofinansowanego ze Å›rodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej

Liczba wyświetleń: 847