Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele p.w. NSPJ w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy - fotorelacja z koncertu z dnia 09.08.2014 oraz harmonogram na kolejny koncert Drukuj Stworz PDF

XXXIII MiÄ™dzynarodowy Festiwal Organowy w koÅ›ciele w Stegnie oraz w koÅ›ciele w Niedźwiedzicy jest niewÄ…tpliwÄ… atrakcjÄ… turystycznÄ… Gminy Stegna. PrzepiÄ™kna muzyka w poÅ‚Ä…czeniu z wyjÄ…tkowym wnÄ™trzem Å›wiÄ…tyni w Stegnie dziaÅ‚ajÄ… jak magnes. Przedostatni koncert festiwalowy, który odbyÅ‚ siÄ™ w dniu 09.08.2014 r. zgromadziÅ‚ blisko 150 osób! Tegoroczna edycja cieszy siÄ™ ogromnÄ… popularnoÅ›ciÄ…, co dowodzi na niesÅ‚abnÄ…ce zainteresiwanie tego typu wydarzeniami. Podczas koncertu wystÄ…pili Witold Zalewski (organy) oraz Janusz Szadowiak (trÄ…bka). W wykonaniu artystów mogliÅ›my usÅ‚yszeć kilka naprawdÄ™ wzruszajÄ…cych i znanych utworów, min.: Ennio Morricone - "La Califfa", "Gebriel Oboe" znany z filmu Misja; Astor Piazzolla - "Oblivion" czy "Ave Maria".

W najbliższÄ… sobotÄ™ odbÄ™dzie siÄ™ ostatni koncert w ramach tegorocznej edycji Festiwalu. WystÄ…piÄ…: organista Wojciech Różak oraz sopranistka Danuta Mossakowska - Dulska.

Wojciech Różak, urodzony w w 1968 r. w Zabrzu. ZamiÅ‚owanie do muzyki wyniósÅ‚ z rodzinnego domu, stawiajÄ…c pierwsze „muzyczne” kroki pod okiem swojego ojca – organisty katedry w Gliwicach. NaukÄ™ gry na fortepianie rozpoczÄ…Å‚ w wieku czterech lat. W 1988 roku ukoÅ„czyÅ‚ z wyróżnieniem PaÅ„stwowÄ… SzkoÅ‚Ä™ MuzycznÄ… II stopnia w Gliwicach w klasie fortepianu Krystyny MoszyÅ„skiej i w tym samym roku rozpoczÄ…Å‚ studia na Akademii Muzycznej im. K. Szy­manowskiego w Katowicach, w klasie orga­nów prof. Juliana Gembalskiego, oraz na wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W czasie studiów uczestniczyÅ‚ w licznych kursach interpretacji prowa­dzonych przez profesorów takich jak: Guy Bovet, Ulrik Spang-Hanssen, Nicholas Danby. W 1990 odbyÅ‚ kurs mistrzowski pod kierunkiem prof. Herberta Tachezi w Graz. W 1991 otrzymaÅ‚ stypen­dium Ministra Kultury i Sztuki. W 1993 roku ukoÅ„czyÅ‚ studia na obu kierunkach (organy-dyplom z wyróżnie­niem). W 2001 roku uzyskaÅ‚ dyplom Musik­akademie der Stadt Basel - Schola Cantorum Basilien­sis, gdzie w latach 1995-2001 odbywaÅ‚ studia podyplomowe w klasie organów i klawesynu prof. Jean-Claude Zehnder’a, a także w zakresie choraÅ‚u gregoriaÅ„skiego, dawnych praktyk wykonawczych, oraz realizacji Basso Continuo (klasa Gottfrieda Bacha). Artysta jest laureatem miÄ™dzynarodowych konkursów organowych im. J. P. Sweelincka w GdaÅ„sku w 1992 oraz Muzyki Daw­nej w 1994 w Brugge (Belgia). Jest dwukrotnym laureatem dorocznej nagrody Prezy­denta Mia­sta Gliwice (1994 i 2009) za dziaÅ‚alność artystycznÄ… i za wkÅ‚ad w rozwój kultury w mieÅ›cie. Od najmÅ‚odszych lat zwiÄ…zany byÅ‚ z posÅ‚ugÄ… organistowskÄ…, najpierw w Polsce, nastÄ™pnie w Szwajcarii. Obecnie peÅ‚ni obowiÄ…zki organisty koÅ›cioÅ‚a pielgrzymkowego Matki Bożej z Lourdes w Zurychu. Regularnie wystÄ™puje z kon­certami we wszystkich ważniejszych oÅ›rodkach muzyki organowej w kraju i za granicÄ… (WÅ‚ochy, Austria, Finlan­dia, Szwaj­caria, Niemcy, USA) zarówno jako solista jak i kameralista. WspóÅ‚pracuje z wieloma zespoÅ‚ami muzyki dawnej. Ma na swoim koncie nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Jest również od dwudziestu piÄ™ciu lat dyrektorem naczelnym i artystycznym MiÄ™dzynarodowego Festi­walu „Dni Muzyki Organowej” w Gliwicach. Za dotychczasowÄ… dziaÅ‚alność artystycznÄ…, upowszechnianie dóbr kultury oraz ochronÄ™ Dziedzictwa Narodowego otrzymaÅ‚ brÄ…zowy medal „ZasÅ‚użony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Srebrny Krzyż ZasÅ‚ugi Rzeczypospolitej Polskiej na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Danuta  Mossakowska – Dulska, wyksztaÅ‚cenie muzyczne uzyskaÅ‚a w Akademii Muzycznej w GdaÅ„sku w klasie fortepianu prof. Grażyny Fiedoruk - Sienkiewicz i w klasie Å›piewu solowego w klasie prof. Zofii Jankowicz – PobÅ‚ockiej. Studia podyplomowe odbyÅ‚a w Wyższej Szkole Muzycznej w Dreźnie w klasie prof. Christiana Elsnera. Po ukoÅ„czeniu studiów fortepianowych rozpoczęła prace na stanowisku wykÅ‚adowcy na wydziale wokalno-aktorskim na macierzystej uczelni. W latach 1995-1999 Å›piewaÅ‚a w Operze Hamburskiej. NastÄ™pnie rozpoczęła pracÄ™ pedagogicznÄ… w szkole muzycznej i na Uniwersytecie w Brunszwiku. WystÄ™puje na wielu festiwalach i koncertach muzyki oratoryjnej i operowej, m.in. w filharmoniach Kolonii, Hamburga, w Holandii, Francji, Szwajcarii, SÅ‚owacji i Szwecji.

 

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz Stowarzyszenie "KULTURALNI"

logo

 

Bilety w cenie: 15 zł normalny; 10 zł ulgowy do nabycia w kościele na godzinę przed koncertem

 

FESTIWAL DOFINANSOWANO ZE ÅšRODKÓW SAMORZÄ„DU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

logo

Liczba wyświetleń: 1166