Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zebrania wiejskie w Stegience - Osada i Bronowie - relacja Drukuj Stworz PDF

 

W ostanich tygodniach w gmnie Stegna odbyły sie dwa zebrania wiejskie:

W soÅ‚ectwie Stegienka - Osada wybrana zostaÅ‚a nowa Rada SoÅ‚ecka po rezygnacji dwóch wczeÅ›niej wybranych czÅ‚onków. W wyniku gÅ‚osowania mieszkaÅ„ców w nowej Radzie SoÅ‚eckiej zasiÄ…dzie Marta SzymaÅ„ska oraz Janusz Zdrojewski. Podczas spotkania Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska omawiaÅ‚a z mieszkaÅ„cami sprawÄ™ zakupu kontenera, który ma sÅ‚użyć mieszkaÅ„cóm jako Å›wietlica. Dokonano także zmian w wydatkowaniu funduszu soÅ‚eckiego.

 

Podczas zebrania wiejskiego w Bronowie rozdysponowano pierwszy Fundusz Sołecki w Gminie Stegna.
SoÅ‚ectwo Bronowo przeznaczyÅ‚o ponad 24 tyÅ› na remont Åšwietlicy Wiejskiej, coroczny festyn oraz prace na placu zabaw. Spotkanie odbyÅ‚o siÄ™ 10 sierpnia w miejscowej Å›wietlicy.

Liczba wyświetleń: 803