Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. konkursu grantowego AKUMULATOR SPOŁECZNY Drukuj Stworz PDF

AKUMULATOR SPOŁECZNY 
– dowiedz siÄ™ jak wyzwolić spoÅ‚ecznÄ… energiÄ™!Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem AKUMULATOR SPOŁECZNY i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczÄ…ce trwajÄ…cego konkursu grantowego.


- 20.08. Å›roda - NOWY DWÓR GDAŃSKI godz. 16:00 - Å»uÅ‚awski OÅ›rodek Kultury

- 20.08. środa - STEGNA godz. 17:00 - Urząd GminyDziaÅ‚asz lub chcesz dziaÅ‚ać na rzecz swojej spoÅ‚ecznoÅ›ci? Wiesz jak, ale nie wiesz skÄ…d wziąć fundusze? Masz pomysÅ‚, ale nie wiesz gdzie siÄ™ zwrócić i w jaki sposób zacząć? 
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!Konkurs skierowany jest do mÅ‚odych organizacji pozarzÄ…dowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkaÅ„ców, chcÄ…cych dziaÅ‚ać na rzecz dobra wspólnego.Termin naboru wniosków od 11 sierpnia do 11 wrzeÅ›nia 2014.Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line i wypełnić formularz.Masz pytania dotyczÄ…ce konkursu? IstniejÄ… kwestie, które sprawiÄ… Ci problem. Chcesz rozwiać wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zane, np. z wnioskowaniem lub realizacjÄ… projektów? Przyjdź na spotkanie informacyjne!

- 20.08. Å›roda - NOWY DWÓR GDAŃSKI godz. 16:00 - Å»uÅ‚awski OÅ›rodek Kultury

- 20.08. środa - STEGNA godz. 17:00 - Urząd GminyW razie pytań zachęcamy do kontaktu:
Fundacja Pokolenia
ul. ObroÅ„ców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
[email protected], tel. 58 352 45 46
Osoba kontaktowa: Artur Rajkowski
Tel. kom. 791 939 395Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY zasili inicjatywy Pomorzan! 
Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstaÅ‚ w ramach zadania „Pomorski aktywator spoÅ‚eczny – maÅ‚e inicjatywy, duże zmiany”, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUQ, FundacjÄ™ Pokolenia, FundacjÄ™ Parasol, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji PozarzÄ…dowych, FundacjÄ™ Lokalna Grupa DziaÅ‚ania – Naszyjnik PóÅ‚nocy oraz Stowarzyszenie Morena, dofinansowanego ze Å›rodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej.

Liczba wyświetleń: 821