Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i Żuław na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo - Krynica Morska. Wybrane odcinki. Drukuj Stworz PDF

W ramach opracowanej koncepcji przewidziano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2 ÷ 3 metrów będący w jak największym stopniu oddzielony od dróg pasem zieleni (min. 1 metr) tak, aby uniemożliwić nieoczekiwane wtargnięcie rowerzystów na drogę, jak i uniemożliwić wjazd samochodów na ciąg pieszo-jezdny. W miejscach gdzie taki wymóg nie będzie możliwy do spełnienia przewiduje się oddzielenie ciągu pieszo-jezdnego od drogi wysokim krawężnikiem lub słupkami.
W przypadku występowania drzew w pobliżu pasa drogowego ścieżkę wyznacza się tak, by drzewa stanowiły naturalną osłonę między ciągiem pieszo-rowerowym a drogą.
W przypadku dużej różnicy w wysokości usytuowania drogi i pobocza, po którym ma przebiegać ciąg pieszo-rowerowy, przewiduje się nie nawiązywanie położenia nawierzchni ścieżki z nawierzchnią drogi.
W sytuacji przebiegu ścieżki wzdłuż drogi oraz kolejki wąskotorowej ścieżkę (w granicach możliwości) ulokowano między tymi dwoma drogami.
Na całości trasy przewiduje się zastosowanie nawierzchni bitumicznej anty poślizgowej w kolorze czerwonym. Znaki drogowe na ścieżce w kolorze białym. W miejscach gdzie z innych przyczyn nie można zastosować powierzchni bitumicznych przewiduje się nawierzchnię utwardzoną żużlem.
W ramach realizacji inwestycji przewidziane zostało wykonanie dodatkowych elementów ciągu pieszo-rowerowego, w tym:
- progi spowalniające oraz drobne progi „tarka” dla rowerzystów,
- progi spowalniające dla samochodów (przed skrzyżowaniem z ciągiem)
- znaki poziome i pionowe,
- zatoczki postojowe dla rowerów,
- parkingi dla rowerów (m.in. przy plażach, punktach widokowych, deptaku w Krynicy Morskiej, Muzeum Zalewu Wiślanego, Obozie Koncentracyjnym i Zagłady Stutthof)
- mała architektura związana z postojem i odpoczynkiem dla rowerzystów,
- przesunięcie linii kolejki wąskotorowej,
- remonty torowiska (umożliwiające przejazd rowerom),
- instalacja lamp oświetleniowych,
- odblaskowe „kocie oczka” na terenach pozawiejskich.
W ramach koncepcji opracowano całość ciągu pieszo-rowerowego, który obejmował następujące trasy: Stegna-Mikoszewo, Nowy Dwór Gdański – Stegna, Krynica Morska – granica kraju, Mikoszewo-Żuławki oraz odnogi: Przebrno-Koszarka i Piaski. Planowany w ramach projektu I etap ciąg pieszo-rowerowy przebiegać będzie po następującej trasie: Mikoszewo, Stegna, Sztutowo, Kąty Rybackie, Przebrno, Siekierki, Krynica Morska. A planowana długość ciągu do wykonania w ramach projektu wynosi ok. 11,54 km, w tym w Gm. Stegna - 5,7 km, w Gm. Sztutowo - 4,34 km i Gm. Krynica Morska - 1,5 km.
Podstawowa analiza wariantów polegała na rozpatrywaniu możliwych tras przebiegu ścieżki, w tym przebieg po różnych stronach drogi, lub różnymi ulicami. Przy wyborze kierowano się kryteriami: atrakcyjności, wygody i bezpieczeństwa dla użytkowników, dostępnością gruntów pod inwestycje oraz nakładami inwestycyjnymi.
Analiza wariantów wykonania ciągu pieszo-rowerowego obejmowała również rodzaj zastosowanej nawierzchni ścieżki. Opracowano, zatem trzy warianty nawierzchni, przy czym w każdym z wariantów ciąg przebiegający przez tereny leśne wykonany zostanie ze żwiru. Rozpatrywane warianty nawierzchni obejmowały: asfalt, mastyk grysowy, kostki brukowej. Wybrany został wariant z nawierzchnią asfaltową, gdyż towarzyszą jej mniejsze siły tarcia, jest mniej podatna na erozję, tańsza, a także łatwiej rozróżnialna dla pieszych.
Wybrane zostało rozwiązanie standardowe, wielokrotnie sprawdzone w praktyce, dostosowane do lokalizacji, zapewniające użytkownikom wysoki komfort i bezpieczeństwo, a jednocześnie zapewniające umiarkowane koszty inwestycyjne. Planowane do wykorzystania materiały są ogólnodostępne, dostosowane standardem oraz jakością do przeznaczenia ciągu pieszo-rowerowego. Zastosowane rozwiązania zapewnią długą żywotność techniczno-technologiczną.

Liczba wyświetleń: 3338