Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarzÄ…dowych Drukuj Stworz PDF

SPOTKANIE INFORMACYJNE - AKUMULATOR SPOŁECZNY 
– dowiedz siÄ™ jak wyzwolić spoÅ‚ecznÄ… energiÄ™!


Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem AKUMULATOR SPOŁECZNY i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczÄ…ce trwajÄ…cego konkursu grantowego.


DziaÅ‚asz lub chcesz dziaÅ‚ać na rzecz swojej spoÅ‚ecznoÅ›ci? 
Wiesz jak, ale nie wiesz skÄ…d wziąć fundusze? 
Masz pomysÅ‚, ale nie wiesz gdzie siÄ™ zwrócić i w jaki sposób zacząć? 
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!


Konkurs skierowany jest do mÅ‚odych organizacji pozarzÄ…dowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkaÅ„ców, chcÄ…cych dziaÅ‚ać na rzecz dobra wspólnego.


Termin naboru wniosków od 11 sierpnia do 11 wrzeÅ›nia 2014.


Masz pytania dotyczÄ…ce konkursu? 
IstniejÄ… kwestie, które sprawiÄ… Ci problem?
Chcesz rozwiać wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zane, np. z wnioskowaniem lub realizacjÄ… projektów? 
Przyjdź na spotkanie informacyjne!


Najbliższe spotkania informacyjne:

4 WRZEÅšNIA GODZ. 16.00 - NOWY DWÓR GDAŃSKI - Å»uÅ‚awski OÅ›rodek Kultury


Zapraszamy!!!

Liczba wyświetleń: 743