Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zebranie wiejskie w miejscowości Stegienka Osada - relacja Drukuj Stworz PDF

1 wrzeÅ›nia odbyÅ‚o siÄ™ drugie z kolei zebranie wiejskie, na którym mieszkaÅ„cy ustalili przeznaczenie funduszu soÅ‚eckiego, czyli Å›rodków wyodrÄ™bniony z budżetu gminy, zagwarantowanych na realizacjÄ™ przedsiÄ™wzięć sÅ‚użących poprawie życia mieszkaÅ„ców.Zebranie odbyÅ‚o siÄ™ w miejscowoÅ›ci Stegienka Osada. W spotkaniu oprócz bardzo dużej grupy mieszkaÅ„ców uczestniczyli SoÅ‚tys wsi ZdzisÅ‚aw Kunikowski, Rada SoÅ‚ecka, Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska, Radna Gabriela Danelska oraz pracownicy UrzÄ™du Gminy.MieszkaÅ„cy Stegienki Osada ustalili przeznaczenie funduszu soÅ‚eckiego. Åšrodki przekazane przez gminÄ™ zostanÄ… wykorzystane przede wszystkim na poprawÄ™ stanu drogi dojazdowej do wsi. Część funduszu zostanie przekazana na plany budowlane niezbÄ™dne do ustawienia w Stegience-Osada kontenera sÅ‚użącego mieszkaÅ„com do spotkaÅ„, który gmina zadeklarowaÅ‚a siÄ™ zakupić. MieszkaÅ„cy zadecydowali także o budowie zadaszonej wiaty na placu zabaw oraz utwardzeniu podÅ‚oża w wiacie i odnowieniu urzÄ…dzeÅ„ na placu zabaw. Kolejne zebranie wiejskie już w piÄ…tek o godz. 18.00 w Jantarze LeÅ›niczówka.


Informacje o pozostałych terminach znajdują się TUTAJ.

Liczba wyświetleń: 951