Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Grant na rozwój organizacji z funduszy norweskich Drukuj Stworz PDF

 

 

Zaproszenie na warsztaty

 

Program "Obywatele dla Demokracji", finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanych Funduszami Norweskimi, umożliwia organizacjom pozarządowym realizację projektów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Właśnie uruchomiona została III edycja konkursu dotacyjnego, która jest ostatnią zaplanowaną w ramach niniejszego Programu. Termin aplikowania mija już 15 października 2014.

Jeżeli chcą Państwo:

 • zdobyć środki na sfinansowanie różnorodnych projektów, dotyczących np. kształtowania postaw obywatelskich dzieci i młodzieży, wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania dyskryminacji i ochrony praw człowieka itp.,
 • jednocześnie pozyskać finansowanie na działania umożliwiające rozwój Państwa organizacji, np. zakup sprzętu, szkolenia kadry, stworzenie strategii rozwoju czy drobne remonty,
 • przygotować krok po kroku - przy wsparciu doświadczonego eksperta - wniosek o dofinansowanie tego typu projektów,
 • opracować budżet projektu do wniosku.

zapraszamy na szkolenie:

 

 

Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo:

 • jakie działania i projekty można realizować ze środków Programu "Obywatele dla demokracji",
 • czy Państwa organizacja pozarządowa spełnia wymogi stawiane wnioskodawcom,
 • jak napisać wniosek wstępny i pełny, żeby mieć gwarancję pozyskania środków - ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza funduszy EOG oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
 • jak krok po kroku przygotować budżet projektu tematycznego do programu "Obywatele dla Demokracji" zgodnie z wymaganym formularzem,
 • jak z pozyskanych funduszy wygospodarować dodatkowe środki na wynagrodzenia, zakupy sprzętu czy promocję Państwa organizacji,
 • jakich błędów należy unikać podczas pisania wniosku.

Prelegent:

 

 

Joanna Walentynowicz - wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł, w tym z UE i Funduszy Norweskich. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków na projekty organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Autorka wniosku, który pozyskał dofinansowanie w II edycji konkursu dotacyjnego projektów tematycznych Programu "Obywatele dla Demokracji".

 

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Ramowy program szkolenia:

 1. Jakie organizacje mogą realizować projekty tematyczne w ramach Programu "Obywatele dla Demokracji"
  • warunki, jakie musi spełniać placówka, aby wziąć udział w programie
  • partnerzy w projektach tematycznych
 2. Rodzaje działań, na które można pozyskać środki
  • obszary tematyczne
  • działania traktowane priorytetowo
  • rozwój instytucjonalny - środki wspierające funkcjonowanie placówki
  • kategorie działań wykluczonych i dozwolonych
 3. Zasady przyznawania dotacji
  • minimalna i maksymalna wysokość dotacji oraz wymagany wkład własny
  • sposoby wykorzystania dotacji i wkładu własnego
  • terminy realizacji projektu
 4. Praktyczny warsztat z pisania wniosku o grant - przygotowanie do złożenia wniosku na najbliższy termin - 15 października 2014 r.
  • logowanie do internetowego systemu wniosków
  • wypełnianie krok po kroku wersji wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu tematycznego
  • uzupełnianie wersji wstępnej do wersji pełnej wniosku
  • najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowania wniosków
 5. Praktyczny warsztat z opracowania budżetu do wniosku o grant
  • tworzenie budżetu do napisanego wniosku krok po kroku zgodnie z wymaganym formularzem kalkulacyjnym
  • koszty kwalifikowalne: bezpośrednie i pośrednie
  • koszty niekwalifikowalne
 6. Procedura i zasady oceny wniosków o dotację
  • procedura składania wniosków
  • kryteria oceny formalnej
  • kryteria ocena merytorycznej

 

Jak pozyskać grant z Programu
"Obywatele dla demokracji"

praktyczne warsztaty z pisania wniosku i opracowania budżetu dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych

∴   Warszawa, 26 września 2014 r.   ∴

 

ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań
tel. 61 221 69 78
szkolenia@agencjapracytworczej.pl
fax: 61 847 11 35

Opiekun szkolenia:
Marta Trębacz
tel. 696 59 10 20
marta.trebacz@agencjapracytworczej.pl

 

 

 

Liczba wyświetleń: 835