Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zebranie wiejskie w Jantarze Leśniczówce - relacja Drukuj Stworz PDF

W piÄ…tek 5 wrzeÅ›nia w Jantarze LeÅ›niczówce odbyÅ‚o siÄ™ zebranie wiejskie dotyczÄ…ce przeznaczenia funduszu soÅ‚eckiego.
W spotkaniu wziÄ™li udziaÅ‚: SoÅ‚tys Tadeusz Bryk, Rada SoÅ‚ecka, mieszkaÅ„cy wsi oraz Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska i Radna Brygida DrÄ…gowska. 

W Jantarze LeÅ›niczówce fundusz soÅ‚ecki zgodnie z wolÄ… mieszkaÅ„ców w roku 2015 zostanie przeznaczony gÅ‚ównie na budowÄ™ siÅ‚owni zewnÄ™trznej przy placu zabaw. Część Å›rodków zostanie wykorzystana na remonty obu Å›wietlic (odnowienie elewacji Å›wietlicy soÅ‚eckiej i wymianÄ™ okna w Å›wietlicy GOKu), odnowienie placu zabaw oraz zakup naczyÅ„ i wyposażenia Å›wietlicy soÅ‚eckiej.

Mieszkańcy omawiali także inne sprawy dotyczące ich wsi i gminy. Przyjęli także regulamin korzystania ze świetlicy.

Kolejne zebranie soÅ‚eckie odbÄ™dzie siÄ™ w dniu dzisiejszym  - 8 wrzeÅ›nia - od godz. 17.00 w Stegience. Zapraszamy mieszkaÅ„ców do uczestnictwa.
 

Liczba wyświetleń: 853