Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

NARODOWE CZYTANIE W GMINIE STEGNA Drukuj Stworz PDF

Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie wÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ w akcjÄ™ Narodowego Czytania. To już druga edycja Narodowego Czytania w naszej Gminie.  W tym roku spotkaliÅ›my siÄ™ na wspólnym czytaniu Trylogii Henryka Sienkiewicza podczas Dożynek Gminnych w Junoszynie.  TowarzyszyÅ‚a nam piÄ™kna, sÅ‚oneczna pogoda i doskonaÅ‚e humory. Podczas gdy uczestnicy akcji czytali niezapomniane fragmenty Ogniem i mieczem, Potopu i Pana WoÅ‚odyjowskiego w pobliskiej wiosce rycerskiej odbywaÅ‚y siÄ™ inscenizacje i pokazy walk rycerskich w wykonaniu Regimentu Piechoty Zaciężnej z Malborka.

Wszyscy obecni z zainteresowaniem zasÅ‚uchiwali siÄ™ w piÄ™knym jÄ™zyku Trylogii w wykonaniu zacnych mieszkaÅ„ców naszej Gminy. Każdego kto kocha książki i pragnÄ…Å‚ uczestniczyć w tym kulturalnym wydarzeniu zaproszono na scenÄ™.

 „Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP BronisÅ‚awa Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania najwiÄ™kszych polskich dzieÅ‚ literackich. Czytanie zostaÅ‚o nazwane „narodowym”, aby podkreÅ›lić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsiÄ™wziÄ™cia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebÄ™ dbaÅ‚oÅ›ci o polszczyznÄ™ oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamoÅ›ci.

WÅ‚Ä…czyliÅ›my siÄ™ do wspólnego czytania Trylogii z caÅ‚Ä… PolskÄ….

DziÄ™kujemy wszystkim uczestnikom za piÄ™kne interpretacje czytanych utworów Trylogii - obrazu Polski różnorodnej i wielokulturowej, obrazu naszych narodowych tÄ™sknot i marzeÅ„, kronik naszych militarnych oraz duchowych zwyciÄ™stw.

Liczba wyświetleń: 869