Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Prace nad projektem „Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” Drukuj Stworz PDF

RozpoczÄ…Å‚ proces planowania dziaÅ‚aÅ„ z zakresu aktywizacji spoÅ‚eczno-zawodowej mieszkaÅ„ców gminy Stegna. 


Gmina Stegna, jako czÅ‚onek porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest partnerem w projekcie „Metropolitalny System Aktywizacji SpoÅ‚eczno-Zawodowej”. 

Pierwszym etapem tego przedsiÄ™wziÄ™cia jest zbudowanie partnerstwa lokalnego, które zaplanuje dziaÅ‚ania, majÄ…ce na celu aktywizacjÄ™ zawodowÄ… i spoÅ‚ecznÄ… osób biernych zawodowo, wykluczonych spoÅ‚ecznie, a także otoczenia tych osób. Partnerstwo skÅ‚adać siÄ™ bÄ™dzie z przedstawicieli samorzÄ…du (gmina, powiat, ops) oraz organizacji pozarzÄ…dowych. 

9 wrzeÅ›nia odbyÅ‚o siÄ™ kolejne już spotkanie inicjujÄ…ce zwiÄ…zanie partnerstwa w ramach projektu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy, Powiatowego UrzÄ™du Pracy, Gminnego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej, SpóÅ‚dzielni Socjalnej, Rady Organizacji PozarzÄ…dowych Powiatu Nowodworskiego oraz Fundacji Pokolenia, która jest wspóÅ‚twórcÄ… fiszki projektowej w ramach ZIT.

Liczba wyświetleń: 962