Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

CUDZE CHWALICIE - SWEGO NIE ZNACIE, Z NAMI SWÓJ REGION W PEŁNI POZNACIE! - Dworek Drukuj Stworz PDF

Za nami kolejny etap poznawania MaÅ‚ej Ojczyzny. Tym razem uczestnicy projektu z Dworka wyryszyli do gospodarstwa rolnego ;-) Dzieci mogÅ‚y zobaczyć, czasem także pogÅ‚asakć zwierzÄ™ta oraz dowiedzieć siÄ™ jak wyglÄ…da ich hodowla. 

Projekt "CUDZE CHWALICIE - SWEGO NIE ZNACIE, Z NAMI SWÓJ REGION W PEŁNI POZNACIE" zbliższa siÄ™ powoli ku koÅ„cowi. Przed nami najciekawsza część projektu - wycieczka do Krynicy Morskiej oraz spotkanie ze Stowarzyszeniem Obserwatorów Ptaków WÄ™drownych DRAPOLICZ. Jedziemy 20 wrzeÅ›nia 2014. Obserwatorium jest ciekawym miejscem - oddalone jest o okoÅ‚o 5 kilometrów od Krynicy Morskiej w kierunku wschodnim. PoÅ‚ożone jest w Å›rodku lasu, na wzniesieniu wysokoÅ›ci blisko 50 metrów nad poziomem morza. Korony drzew po stronie poÅ‚udniowej i póÅ‚nocnej sÄ… poniżej stóp obserwatora. DziÄ™ki temu widać stÄ…d morze, wody Zalewu WiÅ›lanego, wzgórza Wysoczyzny ElblÄ…skiej oraz poÅ‚ożone po drugiej stronie miejscowoÅ›ci. GoÅ‚ym okiem widać wieżę we Fromborku, w której pracowaÅ‚ Kopernik a przez lornetkÄ™ rosyjskie miasto Baltijsk. Szerokość Mierzei WiÅ›lanej w tym miejscu wynosi okoÅ‚o 800 metrów. Obserwacje ptaków na punkcie sÄ… niezapomnianym przeżyciem i dużą atrakcjÄ… wÅ›ród odwiedzajÄ…cych. Ptaki przelatujÄ… tu na niewielkich wysokoÅ›ciach i niewyobrażalnych iloÅ›ciach, czÄ™sto tuż nad gÅ‚owami obserwatorów. CzÄ™sto ignorujÄ… obecność ludzi, dziÄ™ki temu można je swobodnie obserwować. Mamy nadziejÄ™ na niepowtarzalne wrażenia.

 

Projekt „CUDZE CHWALICIE - SWEGO NIE ZNACIE, Z NAMI SWÓJ REGION W PEŁNI POZNACIE” jest realizowany przez Stowarzyszenie "KULTURALNI" w ramach zadania publicznego sfinansowanego ze Å›rodków Gminy Stegna przeznaczonych na realizacjÄ™ Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych

logo

logo

logo

Liczba wyświetleń: 1167