Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

zaproszenie dla organizacji pozarządowych na szkolenia i doradztwo prowadzone w ramach projektu „W sieci NGO”. Drukuj Stworz PDF

Fundacja Instytut Równowagi SpoÅ‚eczno-Ekonomicznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarzÄ…dowych do udziaÅ‚u w szkoleniach i doradztwie prowadzonych w ramach projektu „W sieci NGO”.
Oferujemy:
1. Cykl warsztatów nt.
- MożliwoÅ›ci pozyskiwania grantów
- Pracy metodÄ… projektu
- WspóÅ‚pracy miÄ™dzynarodowej
- PR i fundraisingu
- Tworzenia strategii rozwoju NGO
- Tworzenia produktu turystycznego


Wszystkie warsztaty, poza szkoleniem wyjazdowym, bÄ™dÄ… odbywać siÄ™ w Sztumie, Rzeczenicy, Bartoszycach i jednej miejscowoÅ›ci w województwie warmiÅ„sko-mazurskim lub w miejscowoÅ›ciach, z których pochodzili bÄ™dÄ… uczestnicy projektu w terminie październik 2014 - marzec 2015.


2. Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o dotacjÄ™, realizacji projektu, wspóÅ‚pracy miÄ™dzynarodowej, tworzenia strategii rozwoju, produktu turystycznego, skutecznej promocji


3. Superwizje realizowanych projektów - wizyty wspierajÄ…ce w zakresie prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej prowadzonych dziaÅ‚aÅ„


4. Festyny Organizacji PozarzÄ…dowych – lokalne imprezy pozwalajÄ…ce na prezentacjÄ™ spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej prowadzonych dziaÅ‚aÅ„


Do udziału zapraszamy:
przedstawicieli NGO z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich woj. pomorskiego i warmiÅ„sko-mazurskiego
Formularze zgÅ‚oszeniowe należy przesÅ‚ać do 21 wrzeÅ›nia 2014 r. na adres: [email protected]
Więcej informacji na stronie www.irse.pl lub pod numerem telefonu: 501 449 774 lub 692 460 008

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik formularz zgÅ‚oszeniowy 2014-09-15 10:56:09
załącznik dziaÅ‚ania FIO 2014-09-15 10:55:38
Liczba wyświetleń: 760