Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Uchwały Drukuj Stworz PDF

Nr i data uchwały

W sprawie

Do pobrania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego

Nr, pozycja i data publikacji

XL/381/2014

13.02.2014

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna

POBIERZ 

 

Dz. Urz. Rok 2014

poz. 977

z 04.03.2014 r.

 

XL/383/2014

13.02.2014

 

okreÅ›lenia szczegóÅ‚owego sposobu i zakresu Å›wiadczenia usÅ‚ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów

 

POBIERZ 

Dz. Urz. Rok 2014

poz. 988

z 04.03.2014 r.

XXX/277/2013

31.01.2013

 

przejÄ™cia obowiÄ…zków odbioru odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci na terenie gminy Stegna w przypadku nieruchomoÅ›ci, na których w części zamieszkujÄ… mieszkaÅ„cy a w części nieruchomoÅ›ci te sÄ… niezamieszkaÅ‚e przez mieszkaÅ„ców, a powstajÄ… odpady komunalne oraz wyboru metody ustalania opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku w/w części nieruchomoÅ›ci nie zamieszkaÅ‚ych

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2013

poz. 1071

z 22.02.2013 r.

XXX/278/2013

31.01.2013

 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2013

poz. 1098

z 25.02.2013 r.

XL/384/2014

13.02.2014

 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POBIERZ

Dz. Urz. Rok 2014

poz. 989

z 04.03.2014 r.

XL/385/2014

13.02.2014

 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stegna

 

POBIERZ

 

Dz. Urz. Rok 2014

poz. 990

z 04.03.2014 r.

XL/382/2014

13.02.2014   

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miÄ™dzygminnego dotyczÄ…cego powierzenia Gminie  Miejskiej Tczew wykonywania zadania     w zakresie tworzenia punku  selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez GminÄ™ Stegna

                   POBIERZ                                
Liczba wyświetleń: 640