Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stegna-edycja 2014 Drukuj Stworz PDF

 

WFOÅšiGW

 

W czerwcu b.r. Gmina Stegna podpisaÅ‚a umowÄ™ dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku na dofinansowanie do kwoty 13 620,00 zÅ‚ realizacji w 2014 roku zadania p.n.: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu gminy Stegna – edycja 2014". Umowa zakÅ‚ada, że po wykonaniu projektu oraz speÅ‚nieniu wszystkich warunków okreÅ›lonych przez Fundusz, Gmina Stegna otrzyma dofinansowanie ze Å›rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki. Do udziaÅ‚u w zadaniu pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierajÄ…cych azbest z terenu gminy Stegna” przystÄ…piÅ‚o szeÅ›ciu wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci z terenu naszej gminy. MieszkaÅ„cy Gminy zgodnie z podpisanymi umowami zobowiÄ…zani sÄ… do zakoÅ„czenia realizacji zadania polegajÄ…cego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu elementów zawierajÄ…cych azbest do dnia 15 wrzeÅ›nia 2014 roku, oraz do zÅ‚ożenia w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie najpóźniej do dnia 29.09.2014 r.  stosownych dokumentów informujÄ…cych o zakoÅ„czeniu prac.

 

Liczba wyświetleń: 1263