Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs dla młodzieży "Żuławy - mozaika wielu kultur" Drukuj Stworz PDF

Stowarzyszenie „Kochamy Å»uÅ‚awy” zaprasza do wziÄ™cia udziaÅ‚u w projekcie „Å»uÅ‚awy – mozaika wielu kultur”


W ramach projektu planowana jest organizacja konkursu dla mÅ‚odych Å»uÅ‚awiaków, uczniów ze szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest ksztaÅ‚towanie Å›wiadomoÅ›ci kulturowej, tożsamoÅ›ci regionalnej oraz upowszechnianie wÅ‚aÅ›ciwych postaw mÅ‚odzieży wobec wielokulturowego dziedzictwa i przeszÅ‚oÅ›ci regionu. W ramach konkursu, podzielonego na dwie kategorie, uczniowie bÄ™dÄ… prowadzić wÅ‚asne blogi lub pisać reportaże o Å»uÅ‚awach w oparciu o materiaÅ‚y dydaktyczne zamieszczane na bloguhttp://zulawymozaika.wordpress.com/ prowadzonym przez Stowarzyszenie „Kochamy Å»uÅ‚awy”.


Rejestracja uczestników trwa od  15 do 30.09.2014


W ramach podsumowania konkursu, w Galerii Å»uÅ‚awskiej w Nowym Stawie, zostanie przeprowadzona gala wrÄ™czenia nagród, podczas której bÄ™dzie miaÅ‚a miejsce wystawa zdjęć (wykonanych przez uczestników) oraz wykÅ‚ad o wielokulturowoÅ›ci Å»uÅ‚aw celem przekazania szerszemu gronu mÅ‚odzieży wiedzy o wydarzeniach historycznych i spoÅ‚eczno-kulturowych wpÅ‚ywajÄ…cych na identyfikacjÄ™ regionalnÄ… mieszkaÅ„ców Å»uÅ‚aw.


Planowane dziaÅ‚ania, poza przywracaniem wÅ›ród mÅ‚odzieży pamiÄ™ci o bogatym dziedzictwie kulturowym regionu, posÅ‚użą również podtrzymywaniu miÄ™dzypokoleniowych wiÄ™zi jej mieszkaÅ„ców, a także zwiÄ™kszeniu zainteresowania swojÄ… „maÅ‚Ä… ojczyznÄ…” wÅ›ród mÅ‚odzieży.


Organizator: Stowarzyszenie „Kochamy Å»uÅ‚awy”

WspóÅ‚organizator gali: Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki

Projekt wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków otrzymanych od Województwa Pomorskiego

Patronat medialny: Dziennik Bałtycki, tygodnik Żuławy i Mierzeja, Gazeta Malborska,naszemiasto.pl, ndg24.com
 

Regulamin konkursu dostępny jest na stroniehttp://zulawymozaika.wordpress.com/


Liczba wyświetleń: 779