Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dofinansowanie PFRON dla szkoły w Drewnicy Drukuj Stworz PDF

W dniu 15 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim została podpisana umowa na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy (przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych) w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar B ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stroną umów był Powiat Nowodworski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w imieniu, którego wystąpiły: Ewa Dąbska – Starosta Nowodworski, Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski oraz Skarbnik Powiatu - Małgorzata Tkaczyk.


Ze strony Gminy Stegna, umowę podpisała Jolanta Kwiatkowska – Wójt Gminy Stegna, przy kontrasygnacie Doroty Witkowskiej - Skarbnika Gminy Stegna.

Kwota dofinansowania podpisanej umowy pozyskanej przez Powiat Nowodworski na powyższy projekt opiewa na kwotę 64.122,00 zł.

fot. Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański

Liczba wyświetleń: 860