Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dofinansowanie PFRON dla szkoły w Drewnicy Drukuj Stworz PDF

W dniu 15 wrzeÅ›nia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze GdaÅ„skim zostaÅ‚a podpisana umowa na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla niepeÅ‚nosprawnych dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy (przystosowanie pomieszczeÅ„ higieniczno – sanitarnych) w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic miÄ™dzy regionami II” obszar B ogÅ‚oszonego przez PaÅ„stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepeÅ‚nosprawnych.

StronÄ… umów byÅ‚ Powiat Nowodworski reprezentowany przez ZarzÄ…d Powiatu w Nowym Dworze GdaÅ„skim w imieniu, którego wystÄ…piÅ‚y: Ewa DÄ…bska – Starosta Nowodworski, Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski oraz Skarbnik Powiatu - MaÅ‚gorzata Tkaczyk.


Ze strony Gminy Stegna, umowÄ™ podpisaÅ‚a Jolanta Kwiatkowska – Wójt Gminy Stegna, przy kontrasygnacie Doroty Witkowskiej - Skarbnika Gminy Stegna.

Kwota dofinansowania podpisanej umowy pozyskanej przez Powiat Nowodworski na powyższy projekt opiewa na kwotę 64.122,00 zł.

fot. Starostwo Powiatowe Nowy Dwór GdaÅ„ski

Liczba wyświetleń: 930